Z kraju

Morawiecki na Białorusi widzi duże pole do rozwoju

Z kraju


Gotowość do aktywizacji współpracy gospodarczej Polski z Białorusią zadeklarował na łamach wtorkowego dziennika „SB. Biełaruś Siegodnia” wicepremier Mateusz Morawiecki. W osobnym artykule gazeta ocenia, że rozpoczął się nowy, lepszy etap współpracy obu krajów.

Morawiecki poinformował, że rząd Polski podejmuje działania na rzecz rozwoju współpracy polsko-białoruskiej.

Współpraca z Białorusią

"Wpisuje się to w proces poprawy relacji między Unią Europejską i Mińskiem, a także szerzej – między Białorusią i Zachodem" – pisze wicepremier Mateusz Morawiecki na łamach gazety „SB. Biełaruś Siegodnia" (SB).

W trakcie poniedziałkowej wizyty w Mińsku wicepremier RP spotkał się m.in. z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką, premierem Andrejem Kabiakouem i wziął udział w otwarciu XX Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”. Morawiecki zaznacza, że w ciągu minionych 25 lat „w naszych relacjach były różne okresy, ale jeden fakt się nie zmienia: Polska i Białoruś były, są i będą szanującymi się nawzajem sąsiadami”.

„Polska filozofia opiera się na przekonaniu, że normalizacja relacji powinna być wszechstronna, obejmować wszystkie dziedziny. W naszych relacjach są bardziej i mniej trudne kwestie, ale jestem przekonany, że mając dobrą wolę, uczciwie pracując i wykazując się cierpliwością, będziemy mogli rozwinąć najbardziej perspektywiczne dziedziny i rozwiązać wszystkie problemy” – pisze polski wicepremier.

Wymiana handlowa

Morawiecki zwraca uwagę, że w pierwszej połowie 2016 r. Polska była trzecim partnerem handlowym Białorusi, na trzecim miejscu wśród eksporterów i na dziewiątym pod względem inwestycji. Z kolei dla Białorusi Polska jest szóstym pod względem wielkości rynkiem eksportowym.

"Nasze plany mogą i powinny być ambitniejsze" – ocenia autor. Wskazuje, że rośnie eksport polskich towarów rolno-spożywczych, a logicznym następstwem powinny być inwestycje w sektorze przetwórstwa żywności, tworzenie wspólnych przedsiębiorstw, transfer sprzętu i technologii. Pisze też o dobrych – ze względu na położenie geograficzne Polski i Białorusi - perspektywach współpracy logistyczno-transportowej.

Kierunki rozwoju

"Chcemy rozwijać magistrale, które będą łączyć Wschód z Zachodem, Północ z Południem" – pisze Morawiecki, wskazując m.in. możliwość wspólnego włączenia się w chiński Nowy Jedwabny Szlak, a także współpracę lokalną, perspektywę budowy kanału Dniepr-Wisła i ułatwienia dostępu białoruskich towarów do polskich portów. Morawiecki zwraca uwagę, że w polsko-białoruskim forum biznesowym „Dobrosąsiedztwo 2016” wzięło udział ponad 100 polskich firm, w tym wiele takich, które jeszcze na Białorusi nie działają, ale widzą w białoruskim rynku duży potencjał. Z kolei publicysta „SB” podsumowując spotkanie Łukaszenki i Morawieckiego ocenia na łamach, że „są dzisiaj podstawy, by mówić o nowej jakości w białorusko-polskiej współpracy gospodarczej”. Ocenia, że kręgi biznesowe pomyślnie współpracują, o czym świadczą rosnące obroty handlowe, jednak „do niedawna kontakty gospodarcze funkcjonowały jakby obok oficjalnej linii Warszawy”.

Dobre relacje

"Współpraca nie była hamowana, podejrzewam, że nawet nieoficjalnie była wspierana, w końcu korzyści są oczywiste. Ale publicznie polskie władze o tym nie mówiły" – ocenia publicysta "SB".

Gazeta podaje, że w związku z ociepleniem relacji z Europą, „lepiej potoczyła się także gospodarcza dyskusja Mińska i Warszawy”. Dowodem na to ma być przebieg spotkania Łukaszenki z polskim wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów. Gazeta podkreśla, że Łukaszenka i Morawiecki zgodzili się, iż to właśnie gospodarka powinna być fundamentem nowego zbliżenia między dwoma państwami, a za pośrednictwem wicepremiera Morawieckiego „Polska wysyła sygnał o swoim konstruktywnym stanowisku”.

Minister Morawiecki z wizytą na Białorusi. Ponowne wielkie otwarcie współpracy?

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości