Agencja Moody's przedstawia ocenę polskich finansów. Widzi napięcia

Z kraju

ShutterstockMoody's: Perspektywa polskiego systemu bankowego pozostaje stabilna

Moody's szacuje, że realny wzrost PKB w Polsce w 2016 wyniesie 3,1 proc., a w 2017 r. 3,0 proc. - podała agencja w najnowszym komunikacie. Wskazuje na zagrożenia wynikające ze sporu z Brukselą o podatek handlowy. Perspektywa polskiego systemu bankowego pozostaje stabilna, ale polskie banki stoją przed szeregiem wyzwań wynikających z niesprzyjających regulacji prawnych.

Moody's szacuje, że realny wzrost PKB w Polsce w 2016 wyniesie 3,1 proc., a w 2017 r. 3,0 proc. W komunikacie zaznaczono, iż jest to nieco niższa dynamika wzrostu niż 3,6 proc. w 2015 r.

W komunikacie zaznaczono, że wzrost polskiego PKB przewyższa średnią unijną oraz znajduje się po środku przedziału dynamiki PKB pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Ocena wiarygodności Polski

Agencja Moody's oceniła, że postępowania KE ws. polskiego podatku handlowego redukuje przychody budżetowe. Jej zdaniem, może mieć to negatywny wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej (z ang. credit negative), "ponieważ zawieszenie podatku handlowego zmusi rząd do poszukiwania alternatywnych przychodów, by uniknąć przekroczenia unijnego limitu deficytu na poziomie 3 proc. PKB w następnym roku". "Dodatkowo, sprawa zwiększa napięcia z Unią Europejską i zwiększa prawdopodobieństwo sankcji przeciwko Polsce, które by bardziej nadszarpnęły klimat inwestycyjny kraju" - czytamy w komentarzu agencji z 26 września. Moody's podkreśla, że chociaż zaaprobowany przez rząd budżet na 2017 rok wskazuje deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 2,9 proc. PKB, to spodziewa się, że "polski deficyt prawdopodobnie przekroczy 3 proc. PKB".

Kondycja banków

Zdaniem Moody's polskie banki "stoją przed wyzwaniami dla ich rentowności, które wynikają z szeregu niesprzyjających regulacji". Agencja wymienia wprowadzenie podatku bankowego i propozycje zgłoszone do parlamentu, które mają zmusić banki do zwrotu opłat klientom posiadającym kredyty hipoteczne. To "propozycja, nad którą ciągle prowadzone są dyskusje, by dokonać konwersji wszystkich kredytów hipotecznych zaciągniętych w walucie obcej, wśród których większość jest we frankach szwajcarskich, na polską walutę, a koszty tej operacji miałyby ponieść banki" - dodano. W ocenie Moody's solidne warunki operacyjne będą wspierać aktywność pożyczkową polskich banków oraz jakość ich portfela kredytowego. "Oczekujemy, iż przeterminowane zobowiązania pozostaną na relatywnie stabilnym poziomie ok. 6,5 proc. całości udzielonych kredytów do końca 2017 r., nieco poniżej 6,7 proc. wg. stanu na koniec czerwca 2016 r." - napisano w środowym raporcie. W ocenie Moody's, wzrost akcji kredytowej w Polsce w 2016 i w 2017 r. pozostanie na poziomie 5-6 proc.

Sprzeciw KE

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września. Wprowadziła ona dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku miała wynosić 204 mln zł. Według założeń rządu w przyszłym roku podatek ten miał przynieść 1,6 miliarda złotych wpływów. Komisja Europejska 19 września wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. KE wydała też nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. Następnego dnia ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha poinformował, że resort finansów zawiesi pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie. Zapowiedział przedstawienie projektu ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły, który miałby obowiązywać 1 stycznia 2017 r.

Prezes ZBP: Banki są zachęcane do przewalutowania kredytów

Prezes ZBP: Banki są zachęcane do przewalutowania kredytów

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock