"Chcemy spełnić marzenia pana ministra". Lista pierwszych świadków komisji do spraw VAT

Z kraju

TVN24 BiSModzelewski i Rostowski pierwszymi świadkami komisji śledczej ds. VAT

Komisja przychyliła się do moich wniosków i wezwała pierwszych pięciu świadków: Witolda Modzelewskiego, Jana Vincenta-Rostowskiego, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Andrzeja Seremeta - poinformował szef komisji śledczej do spraw VAT Marcin Horała po zakończeniu czwartkowego posiedzenia.

Profesor Witold Modzelewski to były wiceminister finansów (w latach 1992-96) i twórca pierwszej ustawy o VAT, a także profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert podatkowy i szef Instytutu Studiów Podatkowych. Jan Vincent-Rostowski to minister finansów w latach 2007-13, Zbigniew Ćwiąkalski i Andrzej Czuma to ministrowie sprawiedliwości i prokuratorzy generalni w latach 2007-09, a Andrzej Seremet - prokurator generalny w latach 2010-16.

Terminy przesłuchań świadków

Jak mówił Horała, "pierwszym świadkiem będzie profesor Modzelewski, który przekazywał informacje na temat patologii w VAT wielu osobom w państwie". - Chcemy zbadać, kto, kiedy i jaką wiedzę miał w tym zakresie, że dzieją się nieprawidłowości - zaznaczył. Z kolei wezwanie Rostowskiego - dodał - to "sprawa oczywista", bo był ministrem finansów w okresie, który będzie badać komisja i był konstytucyjnie odpowiedzialny za dochody budżetowe i pobór podatków. - Poza wszystkim to rzadki przypadek świadka, który nie może się doczekać, by stanąć przed komisją, chcemy te marzenia pana ministra spełnić - powiedział Horała. Pozostała trójka świadków to osoby, które nadzorowały prokuraturę w badanym czasie. - Następne posiedzenie komisji 12 września, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, również robocze, o charakterze zamkniętym - zapowiedział Horała. Na tym posiedzeniu, mówił, możliwe są też dalsze wnioski w sprawie świadków. Terminy przesłuchań świadków już wezwanych mają być ustalone w porozumieniu z nimi. - Chcemy, aby odbywało się to bez zbędnej zwłoki. Chciałbym, żebyśmy do listopada mieli przesłuchania tej piątki świadków za sobą - zaznaczył szef komisji.

Wsparcie ekspertów

Przyznał, że komisja nie ma jeszcze wszystkich dokumentów, ale "prokurator krajowy wskazał, że gdyby miał przesłać akta wszystkich spraw dotyczących wyłudzeń VAT, byłby to szacunek sięgający 100 tysięcy tomów akt, więc liczba nie do przerobienia". - Dlatego wybraliśmy na początek akta prokuratury białostockiej, która prowadzi śledztwo w kierunku możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków w Ministerstwie Finansów w latach 2008-15 w zakresie poboru podatków - powiedział Horała. Dodał, że komisja wystąpi do Prezydium Sejmu o zgodę na 13 ekspertów, czyli "po jednym zgłaszanym przez każdego z członków komisji plus dodatkowych czterech, uzupełniających ten pakiet". Część ekspertów już jest zaproszona.

- To bardzo ciekawe grono, mamy zarówno prawników, prowadzących praktyki adwokackie, radcowskie, mamy praktyków, czyli doświadczonych pracowników administracji skarbowej, mamy naukowców, ekonomistów, prawników z tytułami profesorskimi - mówił Horała. Czwartkowe posiedzenie miało charakter roboczy i zamknięty, posłowie m.in. zapoznawali się z tym, jak postępować z dokumentami niejawnymi.

O komisji

Komisja śledcza ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Przygotowaną przez posłów PiS uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT Sejm podjął 5 lipca br., a 20 lipca posłowie wybrali skład komisji do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Weszli do niej: Marcin Horała (PiS) - przewodniczący, Kazimierz Smoliński (PiS) i Marek Jakubiak (Kukiz'15) - dwaj wiceprzewodniczący, Małgorzata Janowska, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz (wszyscy PiS) oraz Zbigniew Konwiński (PO), Mirosław Pampuch (Nowoczesna) oraz Genowefa Tokarska (klub PSL-UED). W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu podatku VAT. Według autorów Polska nie podejmowała działań sugerowanych przez raporty Komisji Europejskiej i wprowadzanych w innych krajach. Zgodnie z uchwałą Sejmu prace komisji mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

Wskazano również na prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych mu funkcjonariuszy publicznych, prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, "w szczególności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

Sejm odrzucił wnioski opozycji, by komisja ds. VAT zajmowała się także latami 2016-2017, czyli okresem rządów PiS. Zdaniem opozycyjnych posłów, którzy powoływali się na raport PwC , luka w podatku VAT wyniosła w tym czasie ok. 90 mld złotych.

Pierwsze posiedzenie

24 lipca br. komisja śledcza zebrała się na pierwszym posiedzeniu. Wówczas poseł Zbigniew Konwiński wniósł o wystąpienie ws. dokumentów związanych z działającymi w latach 2008-2014 zespołami zadaniowymi działającymi w MF, Izbach Skarbowych, Urzędach Kontroli Skarbowej itp., a dotyczących kwestii wyłudzeń podatkowych. Zaproponował też wystąpienie o m.in. wytyczne dla organów skarbowych w kwestii zwrotów VAT, dokumenty z działalności grupy zadaniowej ds. walki z nieprawidłowościami w obrocie stalą zbrojeniową, sprawozdania szeregu UKS zajmujących się specyficznymi obszarami wyłudzeń, informacje o kontrolach skarbowych i wynikach tych kontroli.

Konwiński wniósł także o szereg innych dokumentów dotyczących różnych programów walki z wyłudzeniami, porozumień pomiędzy instytucjami, a także komunikaty i listy ostrzegawcze zamieszczane przez MF i MG, opracowania eksperckie dotyczące luki VAT, sprawozdania NIK z wykonania budżetu państwa od 2008 i 2015 r. Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński wniósł z kolei o protokoły kontroli NIK dotyczących ściągalności podatków, informacje o procesach legislacyjnych ustaw i innych aktów prawnych, związanych z VAT i akcyzą. Smoliński zaproponował także wystąpienie do ministra-koordynatora służb specjalnych o wszelkie materiały dotyczące wyłudzeń podatkowych, które są w jego posiadaniu.

Autor: tol / Źródło: PAP