Tysiące kredytobiorców w pułapce. "Problem będzie narastać"

Źródło:
PAP
Glapiński o inflacji. "Ceny spadły, niewiele"
Glapiński o inflacji. "Ceny spadły, niewiele"TVN24 BiS
wideo 2/7
Glapiński o inflacji. "Ceny spadły, niewiele"TVN24 BiS

Obniżki stóp procentowych mogą zachęcić osoby z kredytami z okresowo stałą stopą procentową do negocjowania warunków albo refinansowania kredytem tańszym. Może to być jednak trudne ze względu na prawo i nową rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego.

Boom na kredyty z okresowo stałą stopą procentową (najczęściej na 5 lat) rozpoczął się wraz z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych. Według danych z drugiego kwartału 2023 w tej formule udzielonych zostało ponad 63 proc. nowych kredytów hipotecznych. Na dodatek część klientów zdecydowała się na zmianę dotychczasowego oprocentowania zmiennego na okresowo stałe, żeby uchronić się przed kolejnymi podwyżkami rat. Według danych z raportu AMRON-SARFiN tylko przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku kredyty o okresowo stałej stopie uzyskało w sumie 40 tysięcy osób. W drugim półroczu 2022 roku liczba nowo udzielonych kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu wyniosła niemal 25 tysięcy.

Jednocześnie rozpoczęcie przez Radę Polityki Pieniężnej cyklu obniżek stóp procentowych może doprowadzić do sytuacji, że wiele osób zacznie rozważać przejście z kredytu z okresowo stałą stopą procentową na stopę zmienną lub spłatę posiadanego kredytu przy wykorzystaniu nowego kredytu.

- Cykl obniżek stóp dopiero się zaczął. Im dłużej jednak będzie on trwać, tym bardziej problem będzie narastać. Do mnie żadne sygnały nie dotarły, ale nie mam wątpliwości, że to kwestia czasu, kiedy ten trend się zacznie - powiedział w rozmowie z PAP prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.

- Do tej pory nie zgłosiła się do nas żadna osoba, która wskazywałaby na problem związany z kredytem o częściowo stałej stopie procentowej i odsetkami od takiego kredytu. Jednak zakładamy, że takie sprawy się pojawią, bo to byłoby lustrzane odbicie sytuacji, które się zdarzały, kiedy rosły stopy procentowe – zgłaszali się do nas klienci, którzy chcieli zmienić stopę zmienną na stopę stałą - powiedział Dariusz Kowalski z Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Czy będzie można zmienić umowę?

WIBOR 3M – od którego zależy oprocentowanie dużej części kredytów – obniżył się z 6,9 proc. pod koniec lipca do ok. 5,7 proc. obecnie. Rekordowy poziom ten wskaźnik osiągnął w listopadzie 2022 r., kiedy przekraczał nawet 7,6 proc. Także okresowo stałe oprocentowanie nowych kredytów na cele mieszkaniowe, udzielanych przez banki, obniżyło się z 9,1 proc. w listopadzie 2022 r. do 7,8 proc. w sierpniu 2023 r. – wynika z danych NBP.

Jeśli ten spadek będzie głębszy, klienci spłacający kredyty ze stałym oprocentowaniem mogą chcieć dogadać się z bankiem w sprawie zmian w umowie kredytowej. W grę wchodzą porozumienie z bankiem w sprawie obniżki oprocentowania stałego, zamiana na kredyt o zmiennej stopie bądź spłata kredytu z wykorzystaniem nowego kredytu w innym banku (refinansowanie).

Stopa referencyjna NBPPAP/Maciej Zieliński

- Zgodnie z naczelną zasadą swobody umów, strony zawierające umowę, w tym umowę kredytu, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania – w granicach swobody wynikających z przepisów prawa czy zasad współżycia społecznego. Oznacza to, że strony mają również prawo do jej modyfikacji. Należy jednak pamiętać, że w oparciu o tę zasadę zmiana warunków wymaga zgodnej woli klienta i banku - powiedział Dariusz Kowalski.

Jednak faktycznie klienci spłacający takie kredyty mają ograniczone możliwości, bowiem banki mają prawo stosować opłatę rekompensacyjną w razie spłaty kredytu przed terminem. Według art. 40 ustawy o kredycie hipotecznym "strony mogą zastrzec w umowie o kredyt hipoteczny rekompensatę w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w tej umowie". W przepisie tym mówi się także, że "w przypadku kredytu hipotecznego, w którym stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego obowiązuje w danym okresie, kredytodawca może pobierać rekompensatę w tym okresie".

Największy kłopot

Jednak największym problemem mogą być ograniczenia dotyczące klientów spłacających kredyty według okresowo stałej stopy nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rekomendacją z czerwca tego roku nadzór zakazał refinansowania kredytu o stałej stopie kredytem o stopie zmiennej czy też zamiany kredytu o stałej stopie na stopę zmienną. Nadzór zakazał także refinansowania kredytów o stopie okresowo stałej innym kredytem o stopie okresowo stałej z okresem jej "obowiązywania krótszym niż okres, na jaki oprocentowanie stałe zostało ustalone w umowie kredytu refinansowanego". Jak powiedział prezes ZBP, rekomendacja KNF wzbudziła wątpliwości banków.

- Jedną z kwestii, jakie podnosiliśmy, dotyczyła wątpliwości prawnych, czy banki mogą uzyskiwać informacje, jakiego typu kredyt miał wcześniej klient - powiedział Tadeusz Białek. - Z naszego punktu widzenia jeszcze większym problemem była ta część rekomendacji KNF, według której nie jest możliwe zaproponowanie klientowi niższego poziomu oprocentowania stałego bez wydłużenia okresu kredytowania - dodał.

Białek podkreślił, że sektor bankowy jest w tym zakresie w dialogu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i kwestie operacyjne dotyczące stosowania stanowiska są przedmiotem wyjaśniania. Jego zdaniem w ten sposób KNF chciała wprowadzić możliwość oferowania klientom niższego oprocentowania stałego pod koniec okresu, w którym to oprocentowanie obowiązuje. Obecnie bowiem tylko klient może wystąpić o nowe oprocentowanie stałe; jeżeli tego nie zrobi, po zakończeniu okresu ze stałą stopą oprocentowanie zamienia się na zmienne.

- Może się zdarzyć, że bank nie będzie w stanie zaoferować lepszych warunków, co może prowadzić do przeskakiwania do innych banków, aczkolwiek rozumiem intencję, że celem stanowiska było, aby właśnie temu zapobiec - przyznał Tadeusz Białek.

Możliwe spory

Zastrzegł, że sytuacja, kiedy klienci będą chcieli negocjować warunki kredytu na lepsze, a bank ze względów rynkowych nie będzie w stanie odpowiedzieć pozytywnie na prośbę klienta, może powodować spory.

- Na pewno nie jest tak, że kredyty o okresowo stałej stopie procentowej mają jakieś wady prawne - są oparte na dyrektywie o kredytach hipotecznych. Ale zdajemy sobie sprawę, że cała ta sytuacja ze względów operacyjnych może nastręczać trudności w relacjach banków z klientami - stwierdził prezes ZBP. Zwłaszcza że kiedy okaże się, iż banki nie mogą pójść na rękę klientom, część z kredytobiorców może spróbować rozwiązania sądowego.

- W przypadku braku polubownego porozumienia z bankiem klient może potencjalnie dokonać weryfikacji postanowień umowy pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych. Występowanie takich klauzul może być podstawą do wystąpienia na drogę sądową bądź może stanowić silny argument w postępowaniu polubownym - stwierdził Dariusz Kowalski.

"Problem wizerunkowy dla całego systemu"

- Innym możliwym rozwiązaniem takiej kwestii jest interwencja ustawodawcy. Tak było w przypadku wakacji kredytowych – ustawodawca narzucił bankom zmiany w ich relacjach z klientami i w efekcie klienci uzyskali pewną ulgę w obsłudze kredytu - powiedział Kowalski.

Tadeusz Białek wskazuje jednak na to, że negatywne doświadczenie klientów w kwestii możliwości refinansowania kredytów może odbić się na ich zainteresowaniu kredytami ze stałą stopą.

- To może być problem wizerunkowy dla całego systemu, który promuje kredyt o stałej stopie procentowej w środowisku wysokich stóp procentowych. Cały czas powtarzamy, że środowisko wysokich stóp procentowych nie jest właściwe do rozwijania kredytów o stałym oprocentowaniu. Nigdzie na świecie nie rozwijały się kredyty o stałym oprocentowaniu przy wysokich stopach procentowych. Dopiero kiedy stopy są niskie, a przede wszystkim stabilne, to umożliwia rozwój kredytów o stałej stopie - dodał prezes ZBP.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Trzeba się udać do urzędu miasta i zapytać o warunki otrzymania mieszkania komunalnego, bo każda gmina w szerokim zakresie może je kształtować samodzielnie. Możliwe jest, że na przykład w Słupsku szybciej dostaniemy mieszkanie niż Warszawie, bo to zależne jest od miasta - wyjaśnia w rozmowie z biznesową redakcją portalu tvn24.pl Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Podkreśla, że większość programów mieszkaniowych kierowanych jest do młodych ludzi. - A zapotrzebowanie na mieszkania komunalne dotyczy głównie osób w średnim wieku i starszych - stwierdza.

Sto tysięcy chętnych w kolejce. "Najdłużej oczekiwała osoba, która złożyła wniosek szesnaście lat temu"

Sto tysięcy chętnych w kolejce. "Najdłużej oczekiwała osoba, która złożyła wniosek szesnaście lat temu"

Źródło:
tvn24.pl

W marcu 2024 roku nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie. Wskazał, że emerytury wzrosną o 12,12 procent. W górę pójdą również inne świadczenia.

Podwyżki dla emerytów i nie tylko. Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji

Podwyżki dla emerytów i nie tylko. Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji

Źródło:
tvn24.pl

Mijają dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Dla wielu obywateli Ukrainy schronieniem stała się Polska. Blisko milion osób z tego kraju przebywających w Polsce posiada aktywny numer PESEL. Umożliwia on uchodźcom między innymi podjęcie pracy czy dostęp do świadczeń.

Polska drugim domem. Blisko milion osób otrzymało numer PESEL

Polska drugim domem. Blisko milion osób otrzymało numer PESEL

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rada nadzorcza PZU odwołała Beatę Kozłowską-Chyłę z funkcji prezesa - podano w komunikacie. Do czasowego wykonywania obowiązków prezesa oddelegowano Anitę Elżanowską.

Zmiany na szczycie PZU

Zmiany na szczycie PZU

Źródło:
PAP

Rozmawiamy i także staramy się rozwiązywać problemy - stwierdził po rozmowach z protestującymi rolnikami minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Dodał przy tym, że to są problemy, które "wynikają z zaszłości". Zapowiedział, że podczas najbliższego spotkania w Brukseli chce rozmawiać o tym, aby Unia Europejska partycypowała w pokryciu części kosztów strat, które ponieśli polscy rolnicy w wyniku napływu niekontrolowanych towarów z Ukrainy.

Minister spotkał się z rolnikami. "Nie chcemy, żeby za to płaciła głównie jedna grupa zawodowa"

Minister spotkał się z rolnikami. "Nie chcemy, żeby za to płaciła głównie jedna grupa zawodowa"

Źródło:
tvn24.pl

Trwa rozliczenie PIT za 2023 rok. Osoby pozostające w związkach małżeńskich mogą złożyć swoją deklarację podatkową wspólnie z mężem lub żoną, o ile spełniają odpowiednie warunki. Warto się zainteresować taką opcją, bo można osiągnąć pewne korzyści podatkowe.

PIT 2024. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie są zasady? Kiedy się opłaca?

PIT 2024. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie są zasady? Kiedy się opłaca?

Źródło:
tvn24.pl

Fundusze unijne były wydatkowane nieprawidłowo, powstały poważne podejrzenia korupcji - tak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, mówi o funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl odnosi się też do kwestii programu "Laptop dla ucznia", polskiego auta elektrycznego, a także do działania Krajowego Zasobu Nieruchomości. - Bałagan zarządczy był ogromny - stwierdza.

Izera, laptopy i odwołane zarządy. Ministra: bałagan był ogromny

Izera, laptopy i odwołane zarządy. Ministra: bałagan był ogromny

Źródło:
tvn24.pl

Portugalska Praia da Falésia to najpiękniejsza plaża 2024 roku - wynika z rankingu Travellers' Choice Awards. Na kolejnych miejscach znalazły się miejsca z włoskiej Lampedusy i hiszpańskiego San Sebastian.

Wybrano najpiękniejszą plażę 2024 roku

Wybrano najpiękniejszą plażę 2024 roku

Źródło:
PAP

Sąd zatwierdził zakaz siadania na Schodach Hiszpańskich w Rzymie. Decyzja została podjęta w związku z odwołaniem adwokata, który otrzymał grzywnę w wysokości 180 euro, gdy usiadł na stopniach w proteście przeciwko zakazowi.

Usiadł na słynnych schodach i dostał karę. Jest decyzja sądu

Usiadł na słynnych schodach i dostał karę. Jest decyzja sądu

Źródło:
PAP

Ukraina proponuje Polsce składający się z pięciu kroków plan, którego celem ma być odblokowanie granicy. "Plan wzajemnego zrozumienia" ogłosił w piątek ukraiński premier Denys Szmyhal.

Ukraina proponuje Polsce "Plan wzajemnego zrozumienia"

Ukraina proponuje Polsce "Plan wzajemnego zrozumienia"

Źródło:
PAP

Poseł Konfederacji zapytał, czy rząd planuje zrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany? Ministerstwo odpowiada

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany? Ministerstwo odpowiada

Źródło:
tvn24.pl, PAP

"Bezpieczny kredyt 2 procent" cieszył się dużą popularnością również wśród obcokrajowców. Banki podpisały ponad 3 tysiące umów z obywatelami innych krajów. Na tej liście dominują obywatele Ukrainy oraz Białorusi. Informacje w tej sprawie przekazał minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Obcokrajowcy skusili się na kredyty z programu PiS. Dominuje jeden kraj

Obcokrajowcy skusili się na kredyty z programu PiS. Dominuje jeden kraj

Źródło:
tvn24.pl

Biuro podróży Itaka zrezygnowało z jednej z wycieczek oferowanych z wylotem z lotniska w Radomiu. Wkrótce wykonywanie lotów do Egiptu zakończy również biuro Anex Tour. Do końca sezonu zimowego w ofercie portu na południu Mazowsza pozostaną dwa połączenia regularne - do Rzymu i do Larnaki na Cyprze. Mimo zmian w siatce lotów spółka Polskie Porty Lotnicze, która zarządza lotniskiem Warszawa-Radom, nie ma obaw o realizację prognoz na ten rok.

Cięcie tras z Radomia

Cięcie tras z Radomia

Źródło:
tvn24.pl

W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski, które uwolnią do 137 miliardów euro (600 miliardów złotych) z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy - poinformowała w piątek w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pieniądze wcześniej były zablokowane ze względu na obawy Brukseli związane z praworządnością w Polsce.

Gigantyczne pieniądze dla Polski. "Mamy dobre wiadomości"

Gigantyczne pieniądze dla Polski. "Mamy dobre wiadomości"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski, Alior Bank oraz Citi Handlowy - to część banków, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Mogą wystąpić między innymi przerwy w dostępie do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Utrudnienia w największych bankach. "Operacje zaplanuj wcześniej"

Utrudnienia w największych bankach. "Operacje zaplanuj wcześniej"

Źródło:
tvn24.pl

Nieco ponad rok temu w Wielkiej Brytanii zakończył się największy na świecie test czterodniowego tygodnia pracy. Okazuje się, że obecnie większość firm, które brały udział w eksperymencie, wciąż pozwala zatrudnionym pracować krócej, a ponad połowa formalnie wprowadziła tę zmianę na stałe.

Największy na świecie test czterodniowego tygodnia pracy. Oto wyniki

Największy na świecie test czterodniowego tygodnia pracy. Oto wyniki

Źródło:
CNN

Rada nadzorcza Polska Press w piątek odwołała zarząd spółki - poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła zbliżone do spółki. Z funkcji prezesa odwołano Stanisława Bortkiewicza. Z zarządem żegnają się też Dorota Kania, Łukasz Greszta i Miłosz Szulc.

Media: zarząd Polska Press odwołany

Media: zarząd Polska Press odwołany

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Grzegorz Kinelski będzie nowym prezesem Enei. Uchwałę w tej sprawie podjęła w piątek rada nadzorcza spółki energetycznej. Kinelski obejmie stanowisko 1 marca 2024 roku. Zastąpi Pawła Majewskiego, który został odwołany na początku miesiąca.

Zmiany w dużej firmie energetycznej. Wybrano nowego prezesa

Zmiany w dużej firmie energetycznej. Wybrano nowego prezesa

Źródło:
tvn24.pl

Dotychczasowy prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Tomasz Cudny został odwołany przez radę nadzorczą - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie giełdowym.

Prezes górniczej spółki odwołany

Prezes górniczej spółki odwołany

Źródło:
PAP

Na ten moment został wystosowany wniosek o zaopiniowanie przez radę nadzorczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformowała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odnosząc się do kandydatury Doroty Bieniasz na stanowisko szefowej ZUS. - To jest niezbędny krok. Ta opinia jest konieczna - podkreśliła ministra.

To ma być nowa szefowa ZUS

To ma być nowa szefowa ZUS

Źródło:
PAP

Na przełomie lutego i marca paliwa będą dalej drożeć, choć skala wzrostów powinna być niewielka - przewidują analitycy portalu E-petrol. Zwrócili jednak uwagę na niepokojący trend, jeśli chodzi o ropę, między innymi w kontekście Bliskiego Wschodu.

"Maleje ryzyko, że taki czarny scenariusz zrealizuje się w najbliższych dniach"

"Maleje ryzyko, że taki czarny scenariusz zrealizuje się w najbliższych dniach"

Źródło:
PAP