Skokowy wzrost liczby kontroli zwolnień lekarskich

Z kraju

Wiceminister zdrowia o e-zwolnieniach lekarskichtvn24
wideo 2/7

W pierwszym kwartale 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 9,2 miliona złotych – przekazał we wtorek rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Dla porównania w tym samym okresie w 2018 roku kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych wyniosła 5,5 miliona złotych.

ZUS poinformował, że przez pierwsze trzy miesiące 2019 roku przeprowadzonych zostało blisko 174 tys. kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Oznacza to, że w pierwszym kwartale tego roku kontroli było o 38 proc. więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Kontrole dotyczyły zarówno kwestii prawidłowości wykorzystania zwolnienia jak i prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

- W przypadku kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy weryfikujemy, podczas badania lekarskiego, stan zdrowia danej osoby, czyli sprawdzamy czy jest nadal chora, czy też może już wrócić do pracy. Kontrolę przeprowadza w tym przypadku lekarz orzecznik ZUS - wyjaśnił w rozmowie z tvn24bis.pl Wojciech Andrusiewicz.

Podczas kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia - jak dodał - ZUS sprawdza czy dana osoba wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy nie świadczy pracy, bądź nie wykonuje innych czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia.

Pomocne e-zwolnienia

Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę, że wynik finansowy tegorocznych kontroli był lepszy od tego z pierwszego kwartału roku ubiegłego aż o blisko 69 proc. - Kwota wstrzymanych świadczeń chorobowych w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. przekroczyła bowiem 9,2 mln zł w porównaniu z blisko 5,5 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. - podkreślił Andrusiewicz. Jak dodał, większa liczba kontroli i dużo lepszy ich wynik finansowy to efekt prowadzenia przez ZUS bardziej celowanych działań nakierowanych na przypadki, które budzą poważne wątpliwości. - Narzędziem pomocnym w ujawnianiu nieprawidłowości są z pewnością elektroniczne zwolnienia lekarskie, które stały się obowiązkowe od 1 grudnia 2018 r. Zakład, mając do dyspozycji bieżące dane o wystawianych zwolnieniach lekarskich, może skuteczniej reagować na potencjalne nadużycia - ocenił Andrusiewicz.

Obniżenie świadczenia

Jednocześnie ZUS przypomina, że ciąży na nim obowiązek obniżenia wysokości świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wszystkim tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia (np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę). W pierwszym kwartale 2019 r. takich spraw było 47,1 tys., a kwota ograniczonych wypłat przekroczyła 44,1 mln zł.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2019 roku wyniosła ponad 53,3 mln zł. ZUS przypomina, że prawo prowadzenia kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock