TVN24 Biznes | Z kraju

Podwyżka dla tysięcy emerytów. Jest podpis prezydenta

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Premier o emeryturach osób z rocznika 1953
Premier o emeryturach osób z rocznika 1953TVN24
wideo 2/5
TVN24Premier o emeryturach osób z rocznika 1953

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotycząca ponownego przeliczenia zaniżonych emerytur osób z rocznika 1953, została podpisana przez prezydenta. Według rządowych wyliczeń na zmianach skorzysta około 76 tysięcy osób.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest efektem dwóch projektów, które regulują sytuację emerytów z rocznika 1953 – rządowego i senackiego. Podczas prac w Sejmie projekty były rozpatrywane wspólnie, jednak za główną uznano propozycję rządową.

W nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. zapisano, że wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował w marcu ub.r. Trybunał Konstytucyjny.

TK stwierdził, że zakwestionowany przepis nie budziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony, zanim osoby z rocznika 1953 podejmowały decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę.

Zwrot różnicy

W uzasadnieniu do projektu, który po pracach w parlamencie stał się nowelizacją podpisaną dziś przez prezydenta, wskazano, że wcześniejsze roczniki, tj. 1949-1952, dysponowały odpowiednim czasem i wiedzą, aby przygotować się do wprowadzonych zmian.

Ustawa przewiduje zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przeliczenie z urzędu emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Dla kogo i ile?

Zgodnie z ustawą przeliczenie emerytur mogą liczyć kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 roku, którzy pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury, otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 roku, kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur. Według danych Centrum Informacyjnego Rządu, takich osób jest 62,6 tysiąca. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 złote oraz wyrównanie, czyli różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana - średnio o 12 786 złotych.

Zmiany dotyczą też osób z rocznika 1953, które pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad obowiązujących przed 2013 rokiem i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 roku. Takich osób jest 11,2 tysiąca. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1487 złotych.

Senacki projekt

Zanim nad kwestią pochylił się w swoim projekcie rząd, powstał projekt senacki dotyczący emerytur kobiet z rocznika 1953. 18 grudnia ubiegłego roku został ponownie skierowany do Sejmu po tym, jak wraz z zakończeniem poprzedniej kadencji parlamentu prace nad senacką inicjatywą zostały przerwane.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości