Z kraju

Miliony dotacji dla producentów. Marszałek województwa pod lupą CBA

Z kraju

tvn24Prokuratura Okręgowa w Lublinie zbada zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące marszałka województwa lubelskiego

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zbada zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczące marszałka województwa lubelskiego. Kontrola CBA wykazała, że na skutek jego decyzji sześć grup producenckich uzyskało 22 mln zł nienależnej dotacji.

Zawiadomienie CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka, skierowane początkowo do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zostało przekazane do tutejszej Prokuratury Okręgowej.

- Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją prokurator podejmie decyzję, czy wszcząć śledztwo w tej sprawie - powiedziała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. O skierowaniu zawiadomienia do prokuratury poinformował w czwartek Wydział Komunikacji Społecznej CBA w komunikacie prasowym. „Do zdarzeń będących podstawą tego zawiadomienia doszło w latach 2010-2013 i dotyczą one nieprawidłowości przy uznawaniu pojedynczych podmiotów za grupę producencką, dzięki czemu przyznawano nawet milionowe dofinansowania z UE” – napisano w komunikacie.

Efekt kontroli

Zawiadomienie jest efektem kontroli CBA w lubelskim urzędzie marszałkowskim, która wykazała, że „kilka spółek, wbrew przepisom i mimo jasnych informacji posiadanych przez urzędników o niespełnieniu przez nich minimalnych warunków ustawowych” uznawano za grupę producencką. „Grupy te były sztucznie wykreowane celem dostosowania się do warunków i przepisów prawa wymaganych, aby otrzymać pieniądze, a nie miały na celu pożądanych koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez jej członków” – podało CBA w komunikacie. Złożone w prokuraturze zawiadomienie dotyczy przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez obecnego marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz dyrektora departamentu rolnictwa i środowiska w urzędzie marszałkowskim. Według CBA działali oni na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez grupy producenckie.

Ta sama tendencja

Do przestępstwa miało dojść w okresie, gdy Sosnowski pełnił funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego. Według CBA Sosnowski czterokrotnie nie dopełnił obowiązków, „wydając decyzje w zakresie uznania grup producenckich, co umożliwiło uzyskanie nienależnego dofinansowania – korzyści majątkowej w wysokości ponad 22 mln przez spółki - grupy działające na rynku żywnościowym”. „Marszałek Sosnowski musiał posiadać wiedzę, że podmioty te po uzyskaniu jego decyzji, będą ubiegały się o dodatkowe publiczne pieniądze” – podało CBA. Sosnowski w oświadczeniu napisał, że o zawiadomieniu złożonym do prokuratury dowiedział się od dziennikarzy, a kontrola CBA w urzędzie trwa od trzech miesięcy. „Nie mam żadnych informacji o jej zakończeniu, ani też żadnego protokołu pokontrolnego” – napisał marszałek. „Myślałem, że czasy, kiedy postępowało się w myśl zasady 'pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie', dawno minęły. Tymczasem te czasy znowu wróciły, a ja jestem postawiony właśnie w takiej sytuacji. Pokazuje ona tendencję, która, niestety, w najbliższym czasie będzie postępować. Na szczęście nie mam sobie nic do zarzucenia” – dodał Sosnowski.

Skoordynowana akcja

W połowie czerwca CBA jednocześnie w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych. CBA podkreśla, że to pierwsza taka kontrola „systemowa i koordynowana”, która obejmuje procedury podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Kontrole CBA w urzędach marszałkowskich dotyczą m.in. zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywania harmonogramu realizacji projektu, weryfikacji zmian w projekcie, poprawności dokonywania płatności, osiągania wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie, weryfikacji przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem unijnym. Jak zaznacza CBA w komunikacie, działania kontrolne obejmują także „osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego – od etapu samego podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność”.

Kamiński: były szef CBA będzie musiał bronić się w prokuraturze

Autor: PMB / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości