Ogromne pieniądze na walkę z suszą. Wnioski od września

TVN24 Biznes

Ekspert: suszę rolniczą w Polsce mamy teraz co rokuTVN24 BiS
wideo 2/6

100 milionów euro - tyle zostanie przeznaczone na "małą retencję", czyli program dofinansowania inwestycji rolniczych związanych z nawodnieniem. We wrześniu ruszy nabór wniosków - w pierwszej kolejności pieniądze dostaną rolnicy z najbardziej zagrożonych suszą obszarów - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Susza w kolejnym roku dotyka Polskę, powodując straty w rolnictwie. Aby temu, choć częściowo zapobiec, w sierpniu przyszłego roku zostanie ogłoszony nabór wniosków na inwestycje związane z nawodnieniem - poinformował minister.

Mała retencja

Wyjaśnił, że pieniądze na małą retencję pochodzić będą różnych "przesunięć" środków między działaniami w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020.

- Nabór wniosków na inwestycje, które pozwolą na budowę zbiorników wodnych czy studni głębinowych ruszy już we wrześniu, tak by jak najszybciej rolnicy mogli rozpocząć inwestycje - powiedział szef resortu rolnictwa.

Dodał, że choć środki na ten cel są duże, to pierwszeństwo w naborze będą mieli rolnicy, których gospodarstwa położone są na terenach, gdzie zwykle występuje susza.

W tym roku największy deficyt wody odnotowany jest w województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim.

Duży program

Ardanowski przypomniał, że jednocześnie przygotowywany jest "duży" program rozwoju retencji, który będzie realizowało ministerstwo gospodarki morskiej. Resort chce wydać m.in. na budowę dużych zbiorników wodnych 14 mld euro, ale środki te pochodzić będą już z nowej perspektywy finansowej UE.

Jak mówił Ardanowski, w ramach środków, którymi dysponuje resort rolnictwa dofinansowywane będą inwestycje modernizujące już istniejące system nawadniania lub wykonanie w gospodarstwie nowego nawodnienia w postaci np. zbiornika wodnego powierzchniowego.

Jeżeli jednak zrealizowanie takiej inwestycji okaże się niemożliwe, rolnik będzie mógł zbudować ujęcie głębinowe lub zmodernizować instalację zaopatrującą gospodarstwo w wodę. Przewidziana jest też dotacja do zakładania systemów typu deszczownia, choć - zdaniem ministra - są one mało efektywne, gdyż woda szybko paruje z powierzchni gleby.

W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody (jeżeli dotychczas go nie było), umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji.

Pomoc będzie przyznawana, jeżeli inwestycja spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie, w szczególnie w zakresie ochrony środowiska i prawa wodnego.

Koszty kwalifikowalne

Rolnik będzie mógł dostać dofinansowanie maksymalnie do 100 tys. zł, przy czym pomoc zostanie przyznana na inwestycję, której koszty kwalifikowalne wyniosą ponad 15 tys. zł. Wnioski będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie polegać będzie na refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, (a w przypadku, gdy ubiega się o nie młody rolnik - 60 proc.), poniesionych przez beneficjenta na daną inwestycję.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach "Wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych" został skierowany do Rządowego Centrum Legislacyjnego z prośbą o rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą.

"W związku z powyższym ostateczne brzmienie przepisów, w tym dotyczących katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz zasad kwalifikowalności kosztów, będzie znane po zakończeniu prac nad projektem rozporządzenia dla tego typu operacji" - poinformowano.

Straty z powodu suszy

Ponad 1,8 miliona hektarów gruntów rolnych jest dotkniętych suszą - poinformowało pod koniec lipca MRiRW. Według resortu z dotychczasowych danych wynika, że suszą jest dotkniętych około 1 milion 805 tysięcy hektarów upraw. Tylko w ubiegłym roku na odszkodowania z tego tytułu Skarb Państwa wydał ponad 2,2 mld zł.

Tymczasem, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce jest około 14,5 miliona hektarów użytków rolnych, w tym około 11 milionów - to grunty rolne.

Straty szacowane są 1250 gminach w całej Polsce. Najwięcej komisji powołanych zostało w województwie wielkopolskim - 226, łódzkim - 177, mazowieckim – 139 oraz zachodniopomorskim - 105.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24