TVN24 Biznes | Z kraju

300 złotych na dziecko. Rząd wprowadza duże zmiany w programie

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp,
mb/
dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Czarnek: w czerwcu rozpoczynamy akcję informacyjną w szkołach
wideo 2/7
Czarnek: w czerwcu rozpoczynamy akcję informacyjną w szkołach

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w programie "Dobry start". Po wejściu w życie nowych przepisów wnioski o świadczenie będą mogły być składane jedynie przez internet, a świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy. Zdaniem autorów projektu dzięki zmianom zostaną obniżone koszty obsługi programu.

Ostatnia nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dała Radzie Ministrów możliwość wprowadzenia rozporządzeniem zmian w programie "Dobry start". Projekt, którym we wtorek zajął się rząd, został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku.

ZOBACZ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Zmiany w programie "Dobry start"

Rozporządzenie przewiduje, że organem obsługującym świadczenie "Dobry start" będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie zadania związane z realizacją tego świadczenia wykonują gmina i powiat. Według resortu rodziny zmiana organu obsługującego świadczenie zoptymalizuje proces obsługi programu i obniży jego koszty.

"W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie" – wskazało w komunikacie MRiPS.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Nowe przepisy przewidują również zmianę dotychczasowej formy składania wniosku o świadczenie. Wnioski nie będą już mogły być składane w formie papierowej, a jedynie poprzez systemy teleinformatyczne.

Zmieni się się również sposób wypłaty świadczenia wychowawczego – nie będzie już możliwa wypłata w formie gotówkowej i przekazem pocztowym, tylko w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

O programie

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Przyjmowanie wniosków o świadczenie "Dobry start" rozpocznie się od początku lipca. Wszyscy rodzice od 1 lipca będą mogli składać wnioski online: przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

Autor:mp, mb/ dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock