Unia dosypie pieniędzy do Baltic Pipe

Z kraju

Morawiecki o Baltic Pipe i systemie PatriotTVN24 BiS
wideo 2/3

Projekt Baltic Pipe otrzymał 18,3 milionów euro unijnego dofinansowania na prace przedinwestycyjne - poinformował we wtorek polski operator systemu przesyłu gazu Gaz-System.

Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej dla tej inwestycji poparły państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF) na prace przedinwestycyjne dla projektu Baltic Pipe zostało przyznane w wyniku uruchomionego przez Komisję Europejską w marcu br. konkursu grantowego CEF Energy 2018. Działanie pod nazwą "Wzmocnienie krajowych systemów przesyłowych gazu w Polsce i Danii dla projektu Baltic Pipe" będzie realizowane przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego – Gaz System oraz Energinet i obejmuje prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę dla gazociągów lądowych w Danii oraz Polsce.

Kolejne wsparcie

Projekt Baltic Pipe otrzymał już wcześniej wsparcie finansowe w ramach programu CEF. W 2015 roku dofinansowanie z CEF Energy zostało przyznane na prace analityczne i opracowanie studium wykonalności. Następnie, w 2017 roku, przyznane zostało dofinansowanie na działanie pod nazwą "Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii". O podpisaniu umowy o dofinansowaniu Gaz-System informował w maju br. W listopadzie 2017 r. projekt Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za "Projekt o znaczeniu wspólnotowym" (Project of Common Interest – PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, dzięki któremu ma powstać korytarz dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on - po raz pierwszy w historii - przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Główne cele projektu to wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego. Gazociąg o zdolności przesyłowej rzędu 9 mln m sześc. w kierunku Polski ma być gotowy jesienią 2022.

Trasa gazociągu Baltic PipeBaltic Pipe Project, GAZ-SYSTEM/PAP

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GAZ-SYSTEM