Z kraju

Kasa państwa pod kreską. Ministerstwo podało najnowsze dane

Z kraju

Minister finansów Tadeusz Kościński o projekcie budżetu na 2020 roktvn24
wideo 2/5

Deficyt budżetu państwa w 2019 roku wyniósł 13,7 miliarda złotych. Tak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Finansów, o których poinformowano w poniedziałkowym komunikacie.

"Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - grudzień 2019 roku w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 rok wyniosło: dochody 400,6 miliarda złotych, tj. 103,3 procent, wydatki 414,2 miliarda złotych, tj. 99,5 procent, deficyt 13,7 miliarda złotych, tj. 47,9 procent" - napisano.

Według ustawy budżetowej na 2019 rok deficyt na dzień 31 grudnia miał nie przekraczać 28,5 miliarda złotych.

Dochody

W okresie styczeń - grudzień 2019 roku dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 miliarda złotych w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. O około 18 miliardów złotych w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku wyższe były dochody podatkowe budżetu państwa: - dochody z podatku VAT były wyższe o około 5,9 miliarda złotych, czyli 3,4 procent rok do roku, - dochody z podatku PIT były wyższe o około 5,9 miliarda złotych, czyli 9,9 procent, - dochody z podatku CIT były wyższe o około 5,4 miliarda złotych, czyli 15,5 procent, - dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o ok. 0,7 miliarda złotych, czyli 1,0 procent, - dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o około 0,2 miliarda złotych, czyli 4,3 procent. Jak podano w komunikacie, w okresie styczeń - grudzień 2019 roku wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło około 31,3 miliarda złotych i było wyższe o około 2,5 miliarda złotych (8,5 procent) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - grudzień 2018 roku.

SZACUNKOWE DANE

Wydatki

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - grudzień 2019 roku wyniosło 414,2 miliarda złotych, czyli 99,5 procent planu.

W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (390,5 miliarda złotych) wydatki budżetu państwa były wyższe o 23,8 miliarda złotych, tj. 6,1 procent. "Głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 5,3 miliarda złotych) oraz dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 3,1 miliarda złotych), ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej (więcej o 3,1 miliarda złotych)" - czytamy.

Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 2,2 miliarda złotych.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam-dalekie-pole/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)/ Ministerstwo Finansów

Raporty: