Producenci dziecięcych wózków zawyżali ceny. UOKiK karze, ale łagodnie

Z kraju

ShutterstockUOKiK: producenci wózków dla dzieci Coneco oraz Tutek narzucali swoim dystrybutorom ceny odsprzedaży

Producenci wózków dziecięcych Coneco oraz Tutek nie pozwalali dystrybutorom detalicznym na sprzedawanie swoich produktów po cenach niższych niż te, które same ustaliły. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzając stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję.

Coneco i Tutek, to przedsiębiorstwa produkujące i dystrybuujące wózki dziecięce. Wątpliwości urzędu wzbudziły działania producentów polegające na „rekomendowaniu” cen minimalnych odsprzedaży towarów wystawianych przez dystrybutorów w sklepach internetowych lub na serwisach aukcyjnych. W związku z podejrzeniem zawarcia nielegalnego porozumienia urząd przeprowadził u obu przedsiębiorców kontrole z przeszukaniem oraz wszczął dwa postępowania antymonopolowe – przeciw Coneco w czerwcu 2014 r. a przeciw Tutek w kwietniu 2013 r.

Ograniczenie konkurencji

Z analizy zgromadzonego podczas kontroli materiału oraz prowadzonych postępowań wynika zdaniem UOKiK, że producenci wózków dla dzieci Coneco oraz Tutek narzucali swoim dystrybutorom ceny odsprzedaży. Skutki takiej praktyki odczuli konsumenci, którzy mieli ograniczony dostęp do produktów tych producentów po cenach niższych niż ustalone. Praktyka była uciążliwa również dla dystrybutorów, którzy nie mogli konkurować między sobą ceną. Obaj producenci działali podobnie, kontaktowali się ze sprzedawcami detalicznymi, którzy sprzedawali produkty po cenach niższych niż odgórnie narzucone (najczęściej w serwisie aukcyjnym) i nakazywali zmianę polityki cenowej. Spółka Coneco podpisywała z niektórymi dystrybutorami umowę o współpracy handlowej, która zobowiązywała do stosowania cen nie niższych niż w cenniku producenta. E-maile zebrane w toku postępowania doskonale obrazują, że jeśli, jakiś kontrahent nie stosował się do stawek, był dyscyplinowany: Uprzejmie prosimy, aby ceny naszych towarów wystawianych na aukcjach internetowych były zgodne z cenami proponowanymi. Od dnia dzisiejszego będą monitorowane wszystkie ceny. W przypadku stosowania cen niższych niż te narzucone przez cennik, producent Conceo groził sankcjami np. „ucięciem” rabatów niestosującym się wobec wytycznych dystrybutorom. Spółka Tutek w monitorowanie cen zaangażowała samych dystrybutorów, którzy sygnalizowali o odstępstwach od cennika. Na każde zgłoszenie reagował pracownik producenta wózków, który upominał danego dystrybutora, aby ten dostosował się do cennika: Wystawiając nasze wózki na stronach internetowych cena wózka nie może być niższa niż cena na naszej stronie internetowej www.tutek.pl oraz od naszych wózków wystawionych na Allegro. Proszę zmienić ceny wystawionych wózków. Niestosowanie się do zaleceń skutkowało brakiem rabatów, a w niektórych przypadkach nawet odmowy sprzedaży produktów.

Łagodne kary

Zgodnie z prawem ochrony konkurencji zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji. Za udział w nielegalnym porozumieniu cenowym na producenta wózków dziecięcych Tutek – urząd nałożył karę blisko 16 tys. zł. Na obniżenie kary wpłynęło zaniechanie praktyki natychmiast po wszczęciu postępowania. Drugiemu z producentów - Coneco – urząd nakazał zmianę stosowanej praktyki oraz nałożył sankcję finansową ponad 7 tys. zł. Na wysokość kary wpływ miał m.in. nieznaczny udział spółki na rynku akcesoriów dla dzieci. Decyzje są ostateczne, obaj przedsiębiorcy nie odwołali do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rzecznik UOKiK: "Został popełniony ludzki błąd, za który bardzo przepraszamy"TVN24 BiS

Autor: mw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock