Wkrótce ważne zmiany w sprawie alimentów. Minister wyjaśnia

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP
Samotnie wychowujący rodzic, będący w grupie ryzyka i pracujący zdalnie, musi puszczać dziecko do szkoły?TVN24
wideo 2/4
TVN24Samotnie wychowujący rodzic, będący w grupie ryzyka i pracujący zdalnie, musi puszczać dziecko do szkoły?

Z 800 do 900 złotych na osobę wzrośnie od 1 października kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzony zostanie też mechanizm "złotówka za złotówkę" - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Ponad 40 tysięcy osób ma skorzystać na zmianach.

Już niedługo, bo 1 października, rozpocznie się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jest to druga podwyżka progu dochodowego od 2008 r., kiedy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wcześniej próg podniesiono w 2019 r. – o 75 zł. Od października kryterium wzrośnie z 800 do 900 zł na osobę.

"To istotne wsparcie"

Minister rodziny Marlena Maląg zaznaczyła, że to niejedyna korzystna zmiana, która została wprowadzona w tym zakresie. Przypomniała, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy funkcjonował będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

- Zakłada on, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie na przykład o 300 złotych nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium - wyjaśniła Maląg.

Dodała, że minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

- Dzięki tym zmianom ponad 40 tysięcy osób utrzyma lub nabędzie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które dzisiaj wynosi średnio 411 złotych. To istotne wsparcie w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów - stwierdziła Maląg.

Dłużnicy alimentacyjni - statystykamedia.bik.pl

Zasady przyznawania świadczeń

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Do świadczenia ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej lub gdy zawarła związek małżeński.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shuttestock