Agencja odpowiedzialna za aukcję koni do likwidacji. Powstanie nowa

Z kraju

Fakty TVNAgencja Nieruchomości Rolnych, organizująca m.in. aukcję w Janowie Podlaskim, ma być połączona z Agencją Rynku Rolnego

Do konsultacji trafił w piątek projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW). Nowy podmiot ma powstać z połączenia części Agencji Rynku Rolnego z Agencją Nieruchomości Rolnych, która to odpowiada m.in. za nadzór nad stadninami koni. Rewolucja ma nastąpić od stycznia 2017 r. Zostanie też wybrany nowy prezes.

Zdaniem resortu rolnictwa obecna struktura wsparcia rolnictwa nie zapewnia efektywnej realizacji "koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce". Za działalność tę odpowiadają obecnie trzy instytucje: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencja Rynku Rolnego (ARR) i Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Ta ostatnia organizowała w niedzielę aukcję koni arabskich Pride of Poland.

"Niezbędna jest optymalizacja funkcjonowania agencji i innych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez zmianę ich organizacji" - uzasadnia swój projekt ministerstwo rolnictwa.

Zmniejszenie kosztów

Celem ustawy jest lepsze wykorzystanie zasobów i przyspieszenie realizacji zadań, poprawa współpracy i przepływu informacji i pomocy, a także zmniejszenie kosztów funkcjonowania instytucjonalnej obsługi rolnictwa - tłumaczy resort.

Według autorów projektu, proponowana ustawa doprowadzi do racjonalizacji podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. Ministerstwo zakłada, ze koszt utworzenia Agencji w okresie 10 lat wyniesie 147 mln zł, natomiast łączne korzyści w tym okresie wyniosą ponad 1,2 mln zł.

Nowa Agencja będzie odpowiedzialna za doradztwo rolnicze i programy pomocy dla rolnictwa. Ma też docelowo zarządzać instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, jak np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym czy scalaniem i wymianą gruntów.

Unijna pomoc dla rolnictwa

AROW będzie wykonywała zadania dotychczas wykonywane przez obie agencje: ANR i ARR, z tymże zadania unijnej agencji płatniczej zostaną przejęte przez największą rolniczą instytucję wypłacającą dopłaty bezpośrednie - ARiMR.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie również ograniczona liczba agencji płatniczych Wspólnej Polityki Rolnej - z dwóch do jednej, co stanowi drugi element optymalizacji.

"Oznacza to, że w jednej agencji zostaną skupione funkcje płatnicze, a w drugiej (AROW) - funkcje rozwojowe, promocyjne i edukacyjne" - tłumaczy resort rolnictwa.

Nowy prezes

Projekt zakłada, że nowa Agencja będzie podlegała ministrowi rolnictwa, a na jej czele stanie Dyrektor Generalny powoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra rolnictwa. Wybór kandydatów ma się odbywać w drodze konkursu. Projekt ustawy został skierowany do konsultacji. Wypowiedzieć ma się ponad 40 organizacji i związków działających w obszarze rolnictwa. Termin zgłaszania uwag mija 26 sierpnia 2016 r.

Zakłada się, że nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Hodowcy krytykują tegoroczną aukcję koni arabskich w Janowie Podlaskim. „To piękna katastrofa”:

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN