Rynki

Tauron kupuje kopalnię Brzeszcze. Cena: 1 zł

Rynki

PAPDo finalizacji transakcji potrzebne są jeszcze zgody formalne

Grupa Tauron i Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzgodniły warunki przedwstępnej umowy sprzedaży za "symboliczną złotówkę" aktywów kopalni Brzeszcze – podało w czwartek biuro prasowe Tauronu. Ostateczna umowa czeka m.in. na zgody korporacyjne i pozytywną decyzję UOKiK.

Z czwartkowego komunikatu Tauronu wynika również, że w ostatecznej fazie znajdują się negocjacje ze stroną społeczną przejmowanej kopalni. SRK w swojej informacji wybiła natomiast, że uzgodnienie treści przedwstępnej umowy sprzedaży zakończyło jej negocjacje z RSG (spółka celowa Tauronu) w sprawie Brzeszcz.

Ważna transakcja

Cytowany w komunikacie Tauronu prezes koncernu Jerzy Kurella wyraził zadowolenie z pomyślnego zakończenia negocjacji zakupu aktywów kopalni Brzeszcze i znalezienia porozumienia satysfakcjonującego obie strony. „Co ważne – przejmujemy kopalnię za symboliczną złotówkę. Rozpoczęcie działalności przez Nowe Brzeszcze – Grupa Tauron jest bardzo bliskie. W kontekście realizowanych przez nas inwestycji w aktywa wytwórcze w nadchodzących latach własny węgiel kamienny będzie zyskiwał na znaczeniu i pozwoli lepiej zabezpieczyć nasze potrzeby” - zaznaczył Kurella. Do finalizacji transakcji potrzebne są jeszcze zgody formalne. Na sprzedaż zgodę musi wyrazić nadzwyczajne walne zgromadzenie SRK, w której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Według SRK posiedzenie to odbędzie się w sobotę (17 października). Zgody odpowiednich organów właścicielskich musi również uzyskać spółka celowa Tauronu.

Zgoda UOKiK

Standardowo przy tego typu transakcjach zgodę na koncentrację musi wydać prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolei minister środowiska powinien zezwolić na przeniesienie koncesji wydobywczej na spółkę z Grupy Tauron. Tauron i SRK porozumiały się ponadto, że w odrębnej umowie uzgodnią warunki świadczenia usług wzajemnych w zakresie wentylacji zakładu górniczego w Brzeszczach. Umowa ta ma obowiązywać do 31 grudnia 2018 r. Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej (KW) - wydzielony z niej i przejęty przez SRK. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi, zakładającego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

Los górników

W maju Tauron Polska Energia podpisał list intencyjny w sprawie ewentualnego nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze. W sierpniu spółka określiła warunki brzegowe transakcji, wśród których było m.in. ogłoszenie przetargu. Po jego ogłoszeniu wstępne oferty złożyły: spółka celowa Tauronu RSG (w której udziały początkowo miały objąć także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i ZEW Niedzica), Węglokoks Kraj i należąca do Michała Sołowowa spółka FTF Columbus. Z czasem Węglokoks Kraj i FTF Columbus wycofały się; FTF Columbus wyraziła wolę przystąpienia do RSG. Pod koniec września SRK, informując o przedłużeniu negocjacji, oceniła, że trudno uznać ofertę RSG za "respektującą interes Skarbu Państwa", ale - jak zaznaczyła - rozmowy z tym podmiotem będą kontynuowane w trosce o los górników z Brzeszcz i ich rodzin. 30 września SRK poinformowała o przerwaniu negocjacji, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz ekonomicznych i prawnych oraz konsultacji. 2 października nowy już zarząd Tauron Polska Energia potwierdził zainteresowanie nabyciem aktywów kopalni Brzeszcze i zadeklarował chęć powrotu do rozmów z SRK. Taka sama deklaracja padła wówczas ze strony SRK. 7 października koncern informował, że dalsze negocjacje ws. kupna Brzeszcz będzie prowadził samodzielnie, poprzez spółkę celową RSG. Tauron, MARR, ZEW Niedzica i FTF Columbus rozwiązały bowiem porozumienia dotyczące zakupu części aktywów kopalni.

Gigant branży

Tauron Polska Energia zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. Zgodnie ze strategią korporacyjną grupy w najbliższych latach powinien zwiększyć się udział własnego paliwa w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Obecnie do Tauronu należą dwie kopalnie: Janina w Libiążu i Sobieski w Jaworznie, które dostarczają ponad 40 proc. potrzebnego spółce paliwa. Zgodnie z przyjętymi w strategii biznesowej Tauronu założeniami wskaźnik ten - m.in. dzięki przejęciu kopalni Brzeszcze - w najbliższych latach ma przekroczyć 50 proc. Według czwartkowego komunikatu koncern zgodnie ze strategią będzie kontynuował inwestycje w obszarze wydobycia, w tym w spółce Nowe Brzeszcze – Grupa Tauron.

Nowy zarząd Tauronu wypełni rządowy plan? Chce kupić Brzeszcze
Nowy zarząd Tauronu wypełni rządowy plan? Chce kupić BrzeszczeTVN24 BiS

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Pozostałe wiadomości