Nie spóźnij się ze złożeniem wniosku o zasiłek rodzinny. Oto co musisz wiedzieć

Źródło:
TVN24 Biznes
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczymTVN24
wideo 2/4
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczymTVN24

Czym jest zasiłek rodzinny? Komu i kiedy jest przyznawany? Czy można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet? Jakie jest kryterium dochodowe? Jakie dokumenty są potrzebne? Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

Zasiłek rodzinny - co to jest?

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony dla rodziców lub opiekunów dziecka. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka - dowiadujemy się ze strony rządowej. Jest to jedno ze świadczeń rodzinnych. W ustawie jasno określono, które osoby mają prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków. Warto przy okazji wspomnieć, że do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu między innymi urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego czy też podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego:

- 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,

- 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,

- 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich. Może go też otrzymać opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie się nim opiekuje i wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

O zasiłek rodzinny może się też starać osoba ucząca się, pełnoletnia, która nie jest na utrzymaniu rodziców - ma to miejsce w sytuacji, gdy oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub są zobowiązani płacić alimenty.

Zasiłek rodzinny - ograniczenia wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje:

- do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,

- w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Zasiłek rodzinny - kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny jest przyznawany, gdy miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, to miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie może przekraczać kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Inne kryteria

Na stronie rządowej podkreślono, że spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, ale nie jedynym.

Zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwać między innymi, gdy:

- dziecko przebywa w rodzinie zastępczej,

- jest już w związku małżeńskim,

- pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko.

Zasiłek rodzinny - wzór wniosku

By otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

"Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie)" - napisano na stronie rządowej.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne - urząd gminy lub miasta albo ośrodek pomocy społecznej.

Co należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny?

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,

- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny:

- w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia - oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją - kopię aktów zgonu rodziców,

- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski - kopię karty pobytu,

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Na stronie rządowej dodano, że "w szczególnych przypadkach podmiot realizujący świadczenia może wymagać od Państwa innych rodzajów dokumentów niż wymienione".

Zasiłek rodzinny - złożenie wniosku przez internet

Wnioski o zasiłek rodzinny są też przyjmowane za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP (epuap.gov.pl). By udało się złożyć wniosek online, potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzony profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Co zrobić, gdy źle wypełnimy wniosek?

W przypadku źle wypełnionego wniosku odpowiedni urząd prześle pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Na poprawienie wniosku będzie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty - czas na dopełnienie tych formalności to nie mniej niż 14, ale nie więcej niż 30 dni.

O wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka rodziny za granicę, należy powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Urząd ustalający prawo do świadczeń rodzinnych może też "przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości".

Zasiłek rodzinny - od kiedy i na jak długo?

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Kiedy wypłacany jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany.

Gdy wniosek został złożony po 10. dniu miesiąca, wówczas "zasiłek za dany miesiąc (np. maj) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (w przypadku wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca czerwca)".

Przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy, po złożeniu wniosku do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. W przypadku złożenia wniosku pomiędzy 1 października a 30 listopada - zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autorka/Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Całemu zarządowi Orlenu w 2023 roku wypłacono w sumie ponad 24 miliony złotych z tytułu wynagrodzeń - wynika z opublikowanego we wtorek przez koncern sprawozdania rady nadzorczej. Najwięcej otrzymał były prezes - Daniel Obajtek.

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Źródło:
PAP

"Praktyki stosowane przez obie platformy mogą stanowić wielopoziomowe naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie między innymi ochrony konsumentów" - przekazało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W komunikacie wskazano, że chodzi o Temu i Shein.

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

- Dla pracodawców to najważniejsza zapowiedź obecnie rządzącej koalicji. Obecne rozwiązanie jest nieracjonalne - przekonuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o zapowiadane przez Donalda Tuska przejęcie przez ZUS płacenia zasiłku chorobowego od pierwszego dnia L4. "Trwają analizy skutków finansowych" - wyjaśnia w odpowiedzi na pytania o losy projektu resort rodziny i pracy.

Głośna obietnica Tuska w sprawie ZUS. "Najważniejsza zapowiedź koalicji"

Głośna obietnica Tuska w sprawie ZUS. "Najważniejsza zapowiedź koalicji"

Źródło:
tvn24.pl

Wnioski o wakacje kredytowe w większości banków można składać już od 15 maja. Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z odroczenia spłaty hipoteki, powinni jednak uważać, gdyż w tym roku program działa na nowych zasadach.

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Źródło:
tvn24.pl

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca, w którym zostanie wypłacona tak zwana 14. emerytura. Kancelaria premiera przekazała, że - tak jak w roku ubiegłym - miesiącem wypłat "czternastek" będzie wrzesień. Czternasta emerytura w podstawowej wysokości ma wynosić 1780,96 zł brutto.

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Oszczędności, nieruchomości, akcje i samochody znalazły się w oświadczeniach majątkowych europosłów przygotowanych w związku z końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Sejmu.

Europosłowie pokazali majątki

Europosłowie pokazali majątki

Źródło:
tvn24.pl

Ceny produktów spożywczych w ostatnich latach poszybowały w górę. Podwyżki nie ominęły również lodów. Najbardziej podrożały rożki, za które obecnie płacimy o 45 procent więcej niż jeszcze dwa lata temu - wynika z danych aplikacji PanParagon.

Cena może zmrozić. Duże wzrosty

Cena może zmrozić. Duże wzrosty

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity przychodów dla pracujących wcześniejszych emerytów i niektórych rencistów - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłacanego świadczenia

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Źródło:
PAP

Wkrótce rusza pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu (SCT). W związku z tym na ulicach Warszawy pojawią się samochody ze specjalnymi oznaczeniami. Warto jednak podkreślić, że zielone naklejki, umieszczane na przedniej szybie pojazdów, będą obowiązkowe tylko w niektórych przypadkach. Kogo obejmą nowe regulacje? 

Nowe oznaczenia na samochodach. Kogo będą dotyczyć?

Nowe oznaczenia na samochodach. Kogo będą dotyczyć?

Źródło:
tvn24.pl

Otrzymaliśmy informacje, że ceny sprzętu Xiaomi mogą być ustalane w wyniku niedozwolonego porozumienia - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Przeszukano siedzibę Xiaomi Polska i dwóch dystrybutorów produktów tej marki.

Przeszukanie w siedzibie znanego producenta. "Obszerny materiał dowodowy"

Przeszukanie w siedzibie znanego producenta. "Obszerny materiał dowodowy"

Źródło:
PAP

Trwają prace nad przygotowaniem nowego modelu ugód dla osób spłacających mieszkaniowe kredyty frankowe - przekazał na konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Jak podkreślił, nowa propozycja będzie bardziej atrakcyjna w porównaniu do poprzedniej koncepcji opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Będzie nowy model ugody dla frankowiczów

Będzie nowy model ugody dla frankowiczów

Źródło:
PAP

Najbliższy czwartek, 30 maja, to dzień wolny od pracy. To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Przerwa w realizacji przelewów

Przerwa w realizacji przelewów

Źródło:
tvn24.pl

Czasem moglibyśmy uniknąć przykrych zdarzeń, jeżeli zrezygnowalibyśmy z danej wyprawy - mówił w programie "Dzień na świecie" na antenie TVN24 BiS dyrektor departamentu konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jakub Wawrzyniak. Zwracał uwagę, że przed wyjazdem zagranicznym trzeba dobrze się przygotować. Zdradził również, z jakimi nietypowymi prośbami o pomoc zgłaszają się Polacy do konsulatów.

Wakacje bez stresu. "Często zapominamy o najważniejszym"

Wakacje bez stresu. "Często zapominamy o najważniejszym"

Źródło:
TVN24 BiS

Na bardzo konkurencyjnym rynku sprzedaży internetowej już w pierwszym roku działalności znika 5 procent podmiotów. Po dziesięciu latach nadal działa zaledwie 37 procent - można przeczytać we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Większość firm w tej branży nie przetrwa

Większość firm w tej branży nie przetrwa

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Lotniczej postanowiła odwołać Michała Fijoła ze stanowiska prezesa spółki, powierzając jednocześnie jego obowiązki wiceprezesowi Bartoszowi Piechocie - przekazała PGL. Zarząd opuścił także członek zarządu do spraw finansowo-ekonomicznych Paweł Urbaniak.

Prezes Polskiej Grupy Lotniczej odwołany

Prezes Polskiej Grupy Lotniczej odwołany

Źródło:
PAP

- Jeżeli marszałek Szymon Hołownia i jego ugrupowanie nie poprą projektu w sprawie Kredytu zero procent, to szansa, że zostanie on wdrożony, radykalnie spada - stwierdził w poniedziałek w radiowym wywiadzie minister finansów Andrzej Domański.  

Sztandarowy program pod znakiem zapytania. "Szanse radykalnie spadają"

Sztandarowy program pod znakiem zapytania. "Szanse radykalnie spadają"

Źródło:
tvn24.pl

Za dwa tygodnie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknie ponad siedem milionów aut - wynika z szacunków Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o tak zwane martwe dusze, czyli samochody, które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia OC.

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Źródło:
tvn24.pl

Podejmujemy wszelkie działania, zmierzające do uratowania spółki PKP Cargo - poinformował w poniedziałek dziennikarzy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Dodał, że w ostatnich latach nie spotkał się na polskiej kolei z taką skalą patologii, jaka miała miejsce w spółce.

Duże kłopoty giganta. "To są działania konieczne, żeby spółka nie poszła na dno"

Duże kłopoty giganta. "To są działania konieczne, żeby spółka nie poszła na dno"

Źródło:
PAP

W poniedziałek poznaliśmy zwycięzców 13. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu, nazywanej "biznesowymi Oscarami". Laureatami zostali Radosław Kulesza, współzałożyciel i prezes szkoły Giganci Programowania, Władysław Grochowski, założyciel i prezes Arche, oraz Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz z Fundacji Wolne Sądy. Nagroda Specjalna została przyznana śp. Mariuszowi Walterowi, jednemu z twórców TVN.

"Biznesowe Oscary" rozdane

"Biznesowe Oscary" rozdane

Źródło:
tvn24.pl

Sojusz zakupowy Auchan i Intermarche w Polsce. Dwie wielkie sieci handlowe chcą utworzyć wspólną strukturę, która będzie negocjować dostawy produktów spożywczych i niespożywczych przez najbliższe 10 lat. Spółki wystąpiły w tej sprawie o zgodę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowano w poniedziałek we wspólnym komunikacie.

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Źródło:
PAP

W kwietniu 2024 roku 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie 2,3 tysiąca pracowników - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w kwietniu 2023 roku 38 zakładów deklarowało zwolnienie 1,5 tysiąca pracowników.

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Źródło:
PAP