Coraz więcej Polaków uzyskuje dochody z zagranicy. Chodzi głównie o jedną grupę specjalistów

Pieniądze

06.11.2017 | Zdaniem fiskusa mieszkanie to nie biuro. Głos zabrało ministerstwoFakty TVN
wideo 2/3

Z roku na rok wzrasta liczba osób uzyskujących dochody z zagranicy - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Za zeszły rok stosowne PIT-y złożyło prawie 419 tysięcy podatników, o 177 tysięcy więcej niż w 2012 roku.

Jak podał resort finansów, za 2012 rok 242 tysiące podatników wykazało dochody z zagranicy objęte formularzem PIT/ZG. Za 2013 rok było ich 267 tysięcy, za 2014 rok - 297 tysięcy, za 2015 rok - 382 tysiące, a za zeszły rok - 419 tysięcy.

Chodzi między innymi o programistów, którzy osiągają dochody w Polsce z tytułu zleceń z zagranicy. Powodem jest postępująca globalizacja i powszechniejsze świadczenie usług zdalnie.

Co z podatkiem?

Partner w Crido Taxand Marek Gadacz wyjaśnił, że osoby otrzymujące dochody za pracę z zagranicy, a wykonujące tę pracę w Polsce, czyli w miejscu, gdzie nie ma polskiego płatnika, są zobowiązane do samodzielnej zapłaty podatku dochodowego. Dotyczy to zarówno zaliczek na podatek płatnych miesięcznie, jak i rocznego podatku płatnego do 30 kwietnia następnego roku. - W sytuacji, kiedy dochód jest uzyskiwany nieregularnie, płatność zaliczki występuje jedynie za te miesiące, w których osoba otrzymała dochód. Zaliczki zasadniczo są obliczane według stawki 18 proc. (...) i płatne do 20. dnia kolejnego miesiąca z wyjątkiem zaliczki za grudzień. Podatek za dochód grudniowy jest płatny wraz zeznaniem rocznym. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może pomniejszyć przychody o odpowiednie koszty uzyskania i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne - wyjaśnił. Doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski Adam Ossowski zwrócił uwagę, że w takich przypadkach mogą mieć zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Regulują one bowiem kwestie dotyczące tego, w jakim zakresie dany kraj ma władztwo podatkowe nad dochodem. Ossowski wyjaśnił, że choćby w przypadku polskiego studenta, który nie prowadzi działalności gospodarczej i otrzymuje jednorazowe zlecenie na tłumaczenie, na przykład od firmy z Niemiec, zleceniodawca wypłacając wynagrodzenie potrąca podatek u źródła i wpłaca go do właściwego urzędu skarbowego. - Jeżeli jednak zleceniodawca otrzyma od tłumacza tzw. certyfikat rezydencji, wówczas wypłaci kwotę brutto nie pomniejszoną o podatek. W takim przypadku uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu w państwie zamieszkania tłumacza - powiedział doradca podatkowy.

Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania urzędy skarbowe z Polski i Niemiec mają możliwość sprawdzenia, gdzie i w jakiej wysokości podatek został faktycznie odprowadzony. - Jeżeli dochód jest za granicą opodatkowany niższą stawką niż w Polsce, to podatnik będzie musiał dopłacić różnicę polskiemu fiskusowi - dodał Ossowski. Zastrzegł, że w obrocie profesjonalnym - w zależności od przypadku - zwłaszcza płatnicy rezygnują ze starania się o certyfikat rezydencji. - Zdarza się, że niektórzy płatnicy odstępują od uzyskania certyfikatu rezydencji, nawet jeśli certyfikat ten dawałby im możliwość niepobierania podatku u źródła w Polsce. Czasami "taniej" jest pobrać podatek u źródła, bowiem wysiłek administracyjny związany z uzyskaniem certyfikatu też generuje pewne koszty - powiedział doradca podatkowy.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Ministerstwo Finansów podało, że zgodnie z ustawą o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają w Polsce miejsce zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. "Podkreślić należy, iż powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska" - zaznaczono. Resort zastrzegł, że ze względu na różne indywidualne sytuacje, trudne jest zajęcie jednoznacznego stanowiska co do sposobu, w jaki opodatkowane są uzyskane dochody na gruncie ustawy PIT. Niemniej, jak wskazano, ustawa ta przewiduje, iż "przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów otrzymanych na podstawie umowy zlecenia (umowy o dzieło) zawartej w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT". Natomiast, w sytuacji, gdy przedmiotem umów są prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, przychody z tytułu zawartych umów należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock