TVN24 Biznes | Pieniądze

Podwyżki dla emerytów i rencistów. Jest projekt

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ToL/kwoj
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier Morawiecki prosi seniorów o pozostanie w domachTVN24
wideo 2/4
TVN24Premier Morawiecki prosi seniorów o pozostanie w domach

W przyszłym roku emerytury i renty mają wzrosnąć o minimum 50 złotych brutto - wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dokument został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Najniższa emerytura ma wynieść 1250 złotych, zaś najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 937 złotych 50 groszy.

"W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były przedmiotem licznych zmian. Pomimo wprowadzenia zmian idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania" - czytamy w uzasadnieniu.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY

Jak wynika z informacji dostępnych na rządowych stronach, projekt trafił do uzgodnień międzynarodowych i opiniowania.

Emerytury i renty 2021

Zgodnie z propozycją wszystkie emerytury i renty w 2021 roku wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

Jak czytamy, przyjęcie zasady waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 50 zł spowoduje, że świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1302,08 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. 

TVN24 Biznes

Dodatkowo w projekcie znalazł się przepis na wypadek, gdyby okazało się, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (który znany będzie dopiero w lutym 2021 r.) będzie wyższy od wskaźnika 104,16 procent zapewniającego kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń.

"W takim przypadku waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Według ministerstwa rodziny prognozowany koszt waloryzacji ustawowej, przy wskaźniku 103,84 procent szacowany jest na około 9,6 mld zł. W obliczeniach ujęto także koszt waloryzacji rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – tak zwanej trzynastej emerytury.

Coroczna waloryzacja

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 103,56 proc. Od marca tego roku najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosły do 1200 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł brutto.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

PAP/Maciej Zieliński

Autor:mb/ToL/kwoj

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości