TVN24 Biznes | Pieniądze

Prawo do płacenia gotówką. Prezes NBP ostrzega przed wykluczeniem niektórych osób

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Prezes NBP o wizerunku na nowym banknocie o nominale 1000 zł
Prezes NBP o wizerunku na nowym banknocie o nominale 1000 złTVN24
wideo 2/5
TVN24Prezes NBP o wizerunku na nowym banknocie o nominale 1000 zł

Narodowy Bank Polski chce zapewnić ochronę konsumentów przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówką. W tym celu prezes banku centralnego Adam Glapiński skierował do ministra finansów propozycję zmian w przepisach.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych, który został przygotowany przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zmian funkcjonowania biur usług płatniczych (BUP), które mają bezpośrednio przyczynić się do zredukowania rosnących kosztów utrzymania BUP oraz zmniejszenia wymogów regulacyjnych stawianych tej grupie przedsiębiorców.

Obowiązek akceptowania płatności gotówką

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych. Wśród nich jest stanowisko Narodowego Banku Polskiego.

Prezes NBP Adam Glapiński zwrócił uwagę w piśmie na kilkukrotnie sygnalizowaną przez bank centralny kwestię pilnego podjęcia przez MF "inicjatywy legislacyjnej polegających na zagwarantowaniu polskiej walucie powszechnej akceptowalności". W tym celu Glapiński wnioskuje, aby minister finansów w ramach projektu ustawy, uwzględnił przygotowany przez NBP przepis.

"Celem proponowanej regulacji, jak wielokrotnie podkreślano, jest zapewnienie generalnej ochrony konsumentów przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówką i tym samym niemożliwością dokonania prze konsumenta zakupów lub skorzystania z usług wskutek braku akceptacji gotówki przez tego przedsiębiorcę" - wyjaśnił szef banku centralnego.

Jak wskazał, "konsumenci uzyskaliby (...) prawo do swobodnego wyboru dogodnej dla nich metody płatności (w przypadku zawierania umowy sprzedaży z przedsiębiorcą akceptującym bezgotówkowe transakcje płatnicze)".

STANOWISKO NBP

Według proponowanych przez NBP regulacji, odbiorca płatności nie mógłby nakładać ani pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

NBP przewiduje wyjątki od nakazu przyjmowania płatności w gotówce: w działalności prowadzonej w internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej imprezy oraz w przypadku innego unormowania przedmiotowej kwestii w odrębnych przepisach.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

"Problem braku akceptowania gotówki"

Bank centralny proponuje rezygnację z vacatio legis i najszybsze wprowadzenie projektowanych zmian z dniem wejścia w życie ustawy.

"Utrzymywanie dotychczasowego stanu rzeczy w omawianym obszarze może bowiem prowadzić do faktycznego wykluczenia niektórych grup społecznych nie tylko z aktywnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym, ale również z możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb (żywność czy leki). Taką sytuację należy oceniać jako niedopuszczalną" - podkreślił Glapiński.

"Obecnie problem braku akceptowania gotówki w punktach handlowo-usługowych może mieć zatem szczególnie istotne znaczenie przede wszystkim dla osób w podeszłym wieku oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także innych osób niekorzystających z bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Brak akceptacji gotówki może wymuszać migrację osób w poszukiwaniu punktów ją akceptujących, co w chwili obecnej zwiększa ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa" - dodał.

NBP informował wcześniej, że planuje w 2021 roku opracować projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości