Rząd da podwyżki swoim asystentom i sekretarzom

Pieniądze

KPRMRząd przygotował podwyżki dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Rząd przygotował podwyżki dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z rozporządzeniem wzrosnąć mają pensje asystentów oraz sekretarzy. "Stawki wynagrodzenia dla tych stanowisk zostały ustalone w 1998 roku i od tego czasu nie były zmieniane" - tłumaczą autorzy podwyżek.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Przypomnijmy, że to kolejny w ostatnich tygodniach projekt podwyżek przygotowanych przez polityków rządzącego ugrupowania.

Ten pierwszy dotyczący podwyżek wynagrodzeń dla m.in. premiera oraz ministrów, po kilku zmianach ostatecznie został wycofany z Sejmu. Przez media przetoczyła się wówczas fala negatywnych opinii o tym projekcie. - Jestem zadowolony, że umiemy się wsłuchiwać się w głos społeczeństwa - tłumaczył Łukasz Schreiber z PiS, który prowadził nowelizację ustawy w Sejmie.

Dla kogo

Wydaje się, że takich takich perturbacji nie należy spodziewać się w przypadku rozporządzenia zmieniającego zasady wynagradzania pracowników Rady Ministrów, które czeka na podpis premier Beaty Szydło.

Podwyżki dotyczą stanowiska asystenta: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu. Obecnie na tych stanowiskach zatrudnionych jest 16 pracowników.

Autorzy podwyżek tłumaczą tę decyzję tym, że "stawki wynagrodzenia dla tych stanowisk zostały ustalone w 1998 roku i od tego czasu nie były zmieniane". "Na tle zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości wynagrodzenia pracowników urzędów państwowych, która nastąpiła w ww. okresie, uległy one znaczącej dezaktualizacji" - dodano w uzasadnieniu.

Po zmianach przedział kwot wynagrodzenia zasadniczego dla asystentów ma wynieść: 2500-6560 zł. Obecnie pensja brutto dla asystenta wynosi ok. 3 tys. zł brutto.

Podwyżki dla sekretarzy

To jednak nie jedyna grupa pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która otrzyma podwyżki. Przewidziano je również dla sekretarzy: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej).

Od teraz ich pensja ma mieścić się w przedziale 2000-5060 zł. Jak tłumaczą autorzy rozporządzenia, obecnie wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale 1330-1940 zł. Oznacza to, że górna granica wynagrodzenia sekretarzy zostanie podniesiona o 260 proc.

"Dolna granica tego przedziału jest ustalona znacznie poniżej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego od dnia 1 stycznia 2016 r. Taki poziom stawek wynagrodzenia znacząco utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki wynagrodzeniowej" - czytamy w uzasadnieniu do tej decyzji.

Według danych Biura Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obecnie na ww. stanowiskach sekretarzy zatrudnione są 3 osoby.

Koszt dla budżetu

Autorzy rozporządzenia zapewniają, że "wzrost wynagrodzeń nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa". "Będzie on sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach limitu wydatków na wynagrodzenia, określonych dla właściwej części budżetowej na dany rok" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Rozporządzenie przygotowane pod nadzorem szefowej Kancelarii Premiera Rady Ministrów Beaty Kempy, według informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, czeka na podpis premier Beaty Szydło. Następnie ma wejść w życie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Według doniesień "Faktu" ma to nastąpić już za dwa dni.

Zobacz materiał "Faktów" TVN o projekcie podwyżek dla polityków. Projekcie ostatecznie wycofanym z Sejmu (20.07.2016):

Autor: mb//km / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPRM

Raporty: