Majątek z przestępstw będzie odbierany. Jest podpis prezydenta

Pieniądze

Rząd zapowiada konfiskatę majątków przestępcówTVN24 BiS
wideo 2/3

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Zakłada ona wprowadzenie tak zwanej konfiskaty rozszerzonej, czyli między innymi przeniesienie ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia na oskarżonego.

Nowelizacja dotyczy także przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym m.in. przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu oraz zawiera rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia wobec osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie.

Przygotowana w resorcie sprawiedliwości i uchwalona 23 marca zmiana ma uderzyć "w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji" oraz "uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków". Część zapisów budziła zastrzeżenia m.in. opozycji, Biura Legislacyjnego Sejmu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich

Zmiany w Kodeksie karnym

Ustawa wprowadza możliwość przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo - prania brudnych pieniędzy czy wyłudzenia podatków. Ma dotyczyć firm będących własnością osób fizycznych.

Przepadek przedsiębiorstwa nie mógłby być orzeczony, gdy m.in. "byłoby to niewspółmierne do przestępstwa" lub rozmiar wyrządzonej szkody nie byłby znaczny wobec rozmiarów samego przedsiębiorstwa. Obecnie ciężar dowodu jest przeniesiony na sprawcę wtedy, gdy zostaje skazany za przestępstwo, w którym uzyskał co najmniej 200 tys. zł korzyści. Po zmianie dotyczyć to będzie każdego przestępstwa, jeśli górna kodeksowa granica kary wynosiłaby co najmniej pięć lat pozbawienia wolności. Nowela wprowadza ponadto możliwość przeprowadzenia kontroli mienia oskarżonego za okres pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa. W toczących się już postępowaniach oskarżony musiałby wykazać źródła majątku zgromadzonego w ciągu pięciu lat przed przestępstwem, które popełnione zostało także przed wejściem nowelizacji w życie.

Przepadek mienia

W noweli zapisano także rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia wobec osób trzecich, którym sprawca je przekazał. Ma to wyeliminować sytuacje, gdy dochodzi do przepisywania nielegalnie zdobytego majątku na inne osoby, np. rodzinę czy znajomych. Prokuratura będzie miała możliwość natychmiastowego zabezpieczenia mienia na potrzeby ewentualnej późniejszej konfiskaty, tzw. zamrożenie prewencyjne. Możliwe będzie też stosowanie kontroli operacyjnej, m.in. podsłuchów. Ustawa wprowadza też możliwość orzeczenia przepadku mienia w razie śmierci sprawcy, niewykrycia sprawcy przestępstwa, a także w przypadku zawieszenia postępowania, gdy oskarżonego nie można ująć lub nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby. Prezydent podpisał ustawę we wtorek, w przepisach przewidziano 14-dniowe vacatio legis.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock