Pensje, podatki, przepisy. Najważniejsze zmiany w 2018 roku

[object Object]
Morawiecki: od stycznia kwota wolna od podatku wzrośnieTVN24 BiS
wideo 2/4

Pensja minimalna, składki ZUS, kwota wolna od podatku. Rok 2018 przyniesie wiele zmian w przepisach, z których część wpłynie na grubość naszego portfela. W nowym roku zapłacimy za foliowe torby w sklepach i najprawdopodobniej nie zrobimy zakupów w niektóre niedziele.

1. Kwota wolna

Od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku wzrośnie z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Na zmianie zyskają jednak tylko najsłabiej zarabiający, na przykład emeryci lub dorabiający studenci.

W przyszłym roku przewidziano utrzymanie degresywnej (czyli malejącej wraz ze wzrostem dochodów) kwoty wolnej od podatku dla rocznych dochodów pomiędzy 8 tys. zł a 13 tys. zł, a także dla dochodów pomiędzy 85 tys. 528 zł a 127 tys. złotych.

Nie zmieni się kwota wolna od podatku w przypadku rocznych dochodów przekraczających 13 tys. zł, ale niższych niż 85 tys. 528 zł rocznie. Nadal wyniesie 3091 zł.

Morawiecki: od stycznia kwota wolna od podatku wzrośnie
Morawiecki: od stycznia kwota wolna od podatku wzrośnieTVN24 BiS

2. Płaca minimalna

Od stycznia przyszłego roku minimalna płaca wzrośnie do 2100 zł brutto. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 roku. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 rok. Na "rękę" etatowy pracownik dostanie ok. 1530 zł. 2018 rok będzie kolejnym, kiedy stawka minimalnego wynagrodzenia rośnie. Znacząca podwyżka miała miejsce w mijającym roku. W stosunku do 2016 najniższa krajowa wzrosła w 2017 roku aż o 150 zł.

3. Minimalna stawka godzinowa

Zyskają nie tylko etatowi pracownicy, ale też pracujący na podstawie innych umów i pobierający wynagrodzenie w zależności od liczby przepracowanych godzin pracy. Stawka godzinowa ma bowiem wzrosnąć do 13,70 zł. Do tej pory było to 13 zł.

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

4. Zmiany w składkach ZUS

Od 1 stycznia zmienia się sposób opłacania składek do ZUS. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie przedsiębiorcy będą wysyłać tylko jeden - na dedykowany firmie numer rachunku składkowego. Jego końcówka to numer NIP przedsiębiorcy.

Jednym przelewem, zamiast trzech albo czterech, przedsiębiorca opłaci składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorcy z pewnością zastanawiają się, w jakiej wysokości będą płacić składki ZUS od stycznia. Najprawdopodobniej więcej niż w 2017 roku. Wysokość składek jest obliczana na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. W projekcie budżetu przyjęto, że w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4443 zł, czyli o 180 zł więcej niż w 2017 roku.

To oznacza, że wzrośnie kwota co miesiąc przekazywana do zakładu ubezpieczeń. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2018 wyniosą:
 składka emerytalna (520,36 zł
), składka rentowa (213,26 zł), 
składka chorobowa (65,31 zł), 
składka na Fundusz Pracy (65,31 zł).

Dopiero w styczniu poznamy wysokość składki zdrowotnej. Nawet jednak jeśli pozostałaby bez zmian (297,28 zł), pełna składka ZUS wzrosłaby z obecnych ok. 1172 zł do około 1210 zł.

Portfel Polaka. Najważniejsze zmiany w 2018 roku
Portfel Polaka. Najważniejsze zmiany w 2018 rokutvn24

5. Ulga rehabilitacyjna

Od 1 stycznia zwiększy się limit dochodu niepełnosprawnego z 9120 zł do 10 080 zł, pozwalający skorzystać z ulgi przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Przy odliczeniu wydatków na samochód (do 2280 zł) będą uwzględniane wszystkie przejazdy, również na zakupy i do lekarza, a nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki na utrzymanie psa asystującego (do 2280 zł) będzie mógł odliczyć każdy niepełnosprawny.

Nowe zasady stosuje się do rozliczenia dochodów już za 2017 r.

6. Podatek od nieruchomości

W 2018 roku, po dwóch latach obniżek związanych z deflacją, wzrosną także maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podwyżka ma związek z inflacją i wyniesie średnio 1,9 proc. W przyszłym roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli zaledwie o 1 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 23,10 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 44 gr więcej niż obecnie.

Decyzje w sprawie ostatecznej wysokości stawek należą do samorządów.

7. Zmiany dla twórców

W nowym roku zostanie podniesiony o 100 proc. roczny limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie więcej zostanie w kieszeniach lepiej zarabiających twórców, artystów oraz dziennikarzy.

Z preferencji nie skorzystają: inżynierowie i projektanci, specjaliści IT (poza programistami), tłumacze, analitycy, doradcy specyficznych branż, projektanci odzieży, geodeci itd.

8. Foliówki

Zgodnie z nowymi przepisami od stycznia w sklepach nie będzie można wydawać jednorazowych plastikowych toreb za darmo. Opłatą recyklingową zostaną objęte lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów - siatki o takiej grubości są obecnie najczęściej wydawane przy sklepowych kasach.

Wynika to z nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wdraża ona unijną dyrektywę, której celem jest ograniczenie stosowania plastikowych toreb. Przy okazji nowe przepisy mają też uszczelnić krajowy system gospodarowania odpadami.

Ministerstwo Środowiska w specjalnym rozporządzeniu zaproponowało, by ta opłata wynosiła 20 groszy. W ustawie jednak maksymalna stawka została określona na 1 złoty.

Klienci sklepów nie będą musieli płacić za tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, pod warunkiem że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzyw, owoców, mięsa itp.).

9. Niedziele bez handlu

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku, z pewnymi odstępstwami. Od 2020 roku będą dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Zakaz nie będzie obowiązywał sklepów internetowych. Doprecyzowano też kwestię ograniczenia handlu na stacjach benzynowych czy dworcach kolejowych. Poszerzono katalog podmiotów wyłączonych z zakazu m.in. o: piekarnie, cukiernie i lodziarnie. Zakaz nie będzie także obowiązywać na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. Ustawa nadal jest na etapie prac parlamentarnych, ale jest duża szansa, że wejdzie w życie jeszcze w styczniu 2018 roku.

10. Redukcja punktów karnych

W 2018 roku zmienią się przepisy w sprawie likwidacji punktów karnych. Kierowca, który przekroczy dopuszczalną ich liczbę, zostanie wysłany na obowiązkowy kurs reedukacyjny, po którym jego konto się wyzeruje. To duża zmiana w stosunku do obowiązujących rozwiązań. Po zmianie prawa, która wejdzie w życie 4 czerwca, kurs będzie trwał cztery dni przez siedem godzin dziennie, będzie organizowany tylko w dni robocze i będzie kosztował 500 złotych. Szkolenie będzie można odbyć tylko raz na pięć lat. Jeżeli kierowca wcześniej zbierze komplet 24 punktów, to straci uprawnienia do kierowania pojazdem. Obecnie obowiązujące kursy likwidują jednorazowo 6 punktów karnych. Trwają sześć godzin i kosztują 300 złotych. Można je zrobić nie tylko w dni robocze, ale również w soboty.

Redukcja punktów karnych po nowemu
Redukcja punktów karnych po nowemutvn24 turbo

11. Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT.

Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

12. Ryczałt od najmu

W styczniu 2018 roku wejdzie w życie ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł. W praktyce oznacza to, że z niskiego ryczałtu nie skorzystają osoby, których przychód z najmu wynosi ponad 8,3 tys. zł miesięczne. Takie wpływy mają zazwyczaj osoby dysponujące 3-4 mieszkaniami w dużych miastach.

14. Limit jednorazowej amortyzacji

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wzrośnie od 1 stycznia z 3,5 tys. do 10 tys. zł.

Podwyższenie wyżej wymienionej kwoty do wysokości 10 tys. zł ma stanowić dodatkową zachętę dla przedsiębiorców do zwiększenia wydatków inwestycyjnych oraz rozwiązanie, które według zapewnień rządu mają mieć pozytywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe i średnie firmy.

15. Większa stawka VAT na wyroby medyczne

W 2018 roku zmieni się opodatkowanie niektórych wyrobów higienicznych i farmaceutycznych z gumy, takich jak: osłonki antykoncepcyjne, cewki, strzykawki, rozpieracze, smoczki, worki tlenowe. Będą one objęte obniżoną stawką 8 proc., ale tylko jeżeli będą wyrobami medycznymi.

W przeciwnym razie będą objęte stawką 23 proc. VAT. Soczewki do okularów korekcyjnych będą objęte obniżoną stawką VAT, a do okularów przeciwsłonecznych – stawką 23 proc.

16. Blokada kont

1 stycznia wchodzi też w życie tzw. ustawa o STIR, która ma umożliwić blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom. Ustawa tworzy system wymiany informacji między systemem bankowym, a administracją skarbową. Umożliwia administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalających na identyfikację przepływów symptomatycznych dla wyłudzeń skarbowych.

Zakłada, że powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych do odpowiednio szybkiej reakcji.

17. Split payment

Od 1 lipca 2018 roku zacznie obowiązywać mechanizm split payment. Wprowadzone rozwiązanie opiera się o zmianę technologii w systemie rozliczeń międzybankowych. Zmiana przepisów umożliwi podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT.

Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, VAT zaś będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam kwotami. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT poddostawcom - także na specjalne konto - lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Mechanizm ten będzie dobrowolny. Wprowadzono system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta. Zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.

Autor: tol//dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości