Deficyt większy o 3,9 mld zł. Prezydent podpisał nowelę tegorocznego budżetu

Pieniądze

praszkiewicz / Shutterstock.comPrezydent Duda podpisał nowelizację tegorocznego budżetu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tegorocznego budżetu zwiększającą deficyt o 3,9 mld zł - poinformowała we wtorek w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

"W ocenie Rady Ministrów nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2015 r. jest konieczna z uwagi na powstanie istotnych niedoborów po stronie dochodów budżetu państwa. Ubytek dochodów w całym roku prognozowany jest na kwotę 10 mld 497 mln 818 tys. zł, na co składa się ubytek dochodów podatkowych budżetu państwa o 12 mld 229 mln 1 tys. zł i wyższa prognozowana realizacja dochodów niepodatkowych w kwocie 1 mld 731 mld 183 tys. zł" - napisano w komunikacie. Wyjaśniono, że główną przyczyną niskich dochodów budżetowych są bardzo słabe wpływy z tytułu podatku od towarów i usług oraz niższe niż prognozowano wpływy z tytułu podatku akcyzowego.

Pieniędzy na wydatki mniej - o ponad 7 mld zł

Kancelaria Prezydenta podała, że nowelizacja zakłada zmniejszenie łącznej kwoty podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa z 297 mld 197 mld 818 tys. zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2015 do wysokości 286 mld 700 mln zł. Przyjęto, że łączna kwota wydatków budżetu państwa spadnie z zaplanowanych 343 mld 277 mln 818 tys. zł do wysokości 336 mld 680 mln zł. Tym samym dopuszczony deficyt budżetu wzrośnie z wysokości 46 mld 80 mln zł do 49 mld 980 mln zł, zaś kwota nieprzekraczalnego limitu wydatków jednostek podlegających ograniczeniom wynikającym z reguły wydatkowej spadnie z kwoty 521 mld 92 mln 395 tys. zł, zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015, do kwoty 519 mld 398 mln 626 tys. zł. "Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2015 zakłada (...) zmniejszenie kwoty nieprzekraczalnego limitu wydatków jednostek podlegających ograniczeniom wynikającym z reguły wydatkowej z kwoty 521 mld 92 mln 395 tys. zł, zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015, do kwoty 519 mld 398 mln 626 tys. zł" - napisano w komunikacie.

Mniej środków dla służby cywilnej

Nowelizacja zmniejsza środki na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej o 225 tys. zł, tj. z kwoty 7 mld 167 mln 684 tys. zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2015 do kwoty 7 mld 167 mln 459 tys. zł. Spadnie też wysokość środków na szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej o 993 tys. zł, czyli 46 mln 81 tys. zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2015 do kwoty 45 mln 88 tys. zł.

W komunikacie dodano, że do nowelizacji budżetu dodano przepis umożliwiający ministrowi finansów utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi.

Inne zmiany w ramach nowelizacji

"Nowelizacja ustawy budżetowej przewiduje również zmiany w: zestawieniu programów wieloletnich w układzie zadaniowym w zakresie programu wieloletniego Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017; zakresie prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; planach finansowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Funduszu Emerytur Pomostowych" - napisano w komunikacie. Zmiana ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Sejm znowelizował budżet. Deficyt wyższy o blisko 4 mld złTVN24 BiS

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: praszkiewicz / Shutterstock.com