Pieniądze

Kłopoty SKOK Rafineria. Ustanowiono zarząd komisaryczny

Pieniądze

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-ami
Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-amitvn24
wideo 2/4

Komisja Nadzoru Finansowego w środę jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku (SKOK Rafineria) - podała w komunikacie KNF.

Zarządcą komisaryczną została Elżbieta Staniszewska-Antoniak. Będzie ona kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

"Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK Rafineria, nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Rafineria. Kasa ta nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK Rafineria z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami tej Kasy" - wyjaśniła KNF w komunikacie.

Komisja dodała, że z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK Rafineria zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają.

Komisja przypomniała, że depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Stanowisko Kasy Krajowej

Wprowadzenie zarządu komisarycznego przez Komisję Nadzoru Finansowego do SKOK Rafineria nie było konieczne - podkreśliła w komunikacie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Jej zdaniem program naprawczy w SKOK Rafineria zaczął przynosić rezultaty.

"Kasa Krajowa wyraża swoje zaniepokojenie podjętą przez KNF decyzją. W ocenie Kasy Krajowej przyjęcie tak radykalnego rozwiązania, w sytuacji gdy SKOK Rafineria realizowała Program Postępowania Naprawczego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kasę Krajową, a jego realizacja zaczęła przynosić widoczne rezultaty, nie było konieczne" - podkreślił w środowym komunikacie rzecznik Kasy Krajowej Mariusz Wielebski.

Jak dodał, od marca br. w SKOK-u Rafineria zaczął działać nowy zarząd, który opracował program postępowania naprawczego, "oceniony jako realny w realizacji". "KNF jest w posiadaniu tego planu i choć dotąd nie wypowiedziała się oficjalnie na jego temat to zarząd SKOK-u Rafineria został na 2O czerwca zaproszony do KNF-u na rozmowy" - podkreślono.

Rzecznik Kasy Krajowej wskazał, że komunikat KNF jednocześnie zobowiązuje zarządcę komisarycznego do wypracowania koncepcji restrukturyzacji Kasy lub opracowania i uzgodnienia z KNF-em programu postępowania naprawczego. "W tej sytuacji Kasa Krajowa deklaruje swoją gotowość do współpracy zarówno z zarządcą komisarycznym jak i Komisją w celu możliwie najbardziej efektywnego zabezpieczenia interesów członków spółdzielczej kasy" - zapewniono.

Według Kasy Krajowej, realizacja opracowanego programu naprawczego byłaby racjonalna i pomogłaby poprawić sytuację w SKOK Rafineria.

"Jednakże Kasa Krajowa gotowa jest wziąć udział także w przygotowaniu innych rozwiązań. Ostatnim, ale nie najmniej ważnym, elementem utrudniającym zrozumienie podjętych przez KNF wobec SKOK Rafineria działań, jest fakt przyznania i wypłacenia przez Kasę Krajową w maju tego roku pomocy stabilizacyjnej dla SKOK-u Rafineria, co zapewniło jej w wystarczającym stopniu równowagę sytuacji ekonomicznej" - dodał rzecznik Kasy Krajowej.

Autor: gry / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości