Pieniądze

Alior wyprowadzi SKOK na prostą?

Pieniądze

tvn24Alior Bank SA przejmuje Powszechną Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Knurowie

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła we wtorek decyzję o przejęciu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie (Powszechnej SKOK) przez Alior Bank SA - poinformowała KNF w komunikacie.

Przejęcie to, zapewnia KNF, zapewni "pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Powszechnej SKOK".

O przejęciu

W lipcu 2015 roku KNF ustanowiła w Powszechnej SKOK zarządcę komisarycznego.

Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, przypomina KNF w komunikacie, że "Powszechna SKOK wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 13,2 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 31,4 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność". Komisja podała, że suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 19,7 mln złotych.

Jak podkreśliła komisja, sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie Powszechnej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy.

"Wartość aktywów przejmowanej Powszechnej SKOK wynosi 0,1 proc. wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym" - dodano.

Od czerwca

Z dniem 27 kwietnia 2016 roku zarząd majątkiem Powszechnej SKOK obejmuje zarząd Alior Banku SA. Z dniem 1 czerwca 2016 roku Powszechna SKOK zostanie zaś przejęta przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

W poniedziałek KNF złożył wniosek o upadłość SKOK Jowisz w Czeladzi:

"Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOK
"Głęboka niewypłacalność". Upada kolejny SKOKTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości