Unijny liderzy i maruderzy w walce z oszustwami na VAT. Jak wypadła Polska?

Pieniądze

Morawiecki: To my wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymitvn24
wideo 2/4

Prawie 150 miliardów euro - tyle dochodów z tytułu podatku VAT straciły kraje Unii Europejskiej w 2016 roku. Komisja Europejska poinformowała, że choć sytuacja poprawia się, to kraje członkowskie nadal tracą ogromne sumy z tego tytułu. Pod względem tempa likwidacji luki w VAT w 2016 roku, czyli już w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Polska znalazła się poza podium zestawienia KE.

Tak zwana luka w podatku VAT oznacza różnicę między oczekiwanymi dochodami z tego podatku a kwotą faktycznie pobraną. Według KE, chociaż państwa członkowskie podjęły wiele działań na rzecz poprawy ściągalności VAT, opublikowane w piątek dane pokazują, że reforma obecnego unijnego systemu VAT w połączeniu z lepszą współpracą na szczeblu UE jest konieczna. - Państwa członkowskie poprawiły ściągalność podatku VAT w całej UE. Należy to uznać i pochwalić. Nie do przyjęcia pozostaje jednak kwota 150 mld euro rocznie, którą tracą budżety krajowe, w szczególności w sytuacji, gdy 50 mld euro z tej sumy trafia do kieszeni przestępców, oszustów, a prawdopodobnie nawet terrorystów - powiedział w piątek Pierre Moscovici, unijny komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

- Znaczna poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu. Wzywam państwa członkowskie do podjęcia dalszych prac nad docelowym systemem VAT przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku - dodał.

Wyniki poszczególnych państw

KE podała, że w ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się o 10,5 mld euro, do 147,1 mld euro w 2016 roku, co oznacza spadek do 12,3 proc. całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 proc. w roku poprzednim. Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią.

Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, przy czym największe sukcesy na tym polu odnoszą Bułgaria, Łotwa, Cypr i Holandia. W każdym z tych państw straty z tytułu VAT zmniejszyły się o ponad 5 punktów procentowych. Jednak w sześciu państwach członkowskich odnotowano wzrost luki w podatku VAT - w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji.

Polska, ze spadkiem luki w VAT o 3 punkty procentowe, znalazła się w zestawieniu Komisji Europejskiej na szóstym miejscu - za Słowacją i przed Węgrami. Według KE luka w VAT w Polsce wyniosła w 2016 roku 34,9 mld zł.

Luka pod lupą

Badanie dotyczące luki w podatku VAT jest finansowane z budżetu UE, a jego ustalenia są istotne zarówno dla Unii, jak i dla państw członkowskich, ponieważ podatek VAT stanowi istotny wkład w budżet UE i budżety krajowe. Po raz pierwszy sprawozdanie zawiera szerszą analizę wpływu niektórych czynników zewnętrznych, takich jak struktura produkcyjna gospodarki i bezrobocie, a także czynników pod bezpośrednią kontrolą administracji podatkowej, takich jak wielkość administracji podatkowej i wydatki na technologie IT. Aspekt ten jest szczególnie ważny, ponieważ inwestycje w IT zwykle prowadzą do zmniejszenia luki w podatku VAT.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP