Pieniądze

Bank zwróci opłaty za prowadzenie konta. Decyzja UOKiK

Pieniądze

Mat prasowe Getin BankGetin Bank pobierał opłaty za klika a nawet kilkanaście miesięcy łącznie.

Getin Noble Bank odda klientom niezasadnie pobraną opłatę za prowadzenie rachunku wraz z odsetkami – to efekt decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie przeciwko Getin Noble Bank zostało wszczęte na postawie doniesień medialnych pod koniec grudnia 2014 roku. Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziło pobieranie przez bank opłaty za prowadzenie rachunku. Opłata była pobierana od razu za łączny okres od kilku do kilkunastu miesięcy, zamiast po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.

Brak wpływów na konto

Urząd ustalił że, Getin Noble Bank, w przypadku braku określonych wpływów na konto, powinien obciążać konsumenta kosztami po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego. Zamiast tego bank pobrał opłatę łączną, często za kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, od konsumentów, którzy od maja 2012 r. do sierpnia 2013 r. nie zapewnili comiesięcznych wpłat na rachunek.

- Bank miał prawo do obciążania konsumentów opłatą, gdy nie zapewnili odpowiednich środków na rachunku, jednak wykorzystał swoją silniejszą pozycję, pobierając opłatę za kilka lub kilkanaście miesięcy. Klienci ponieśli koszty, których mogliby uniknąć. Skutki tej praktyki zostaną jednak usunięte – mówi Marek Niechciał, Prezes UOKiK.

Getin Noble Bank zobowiązał się do zmiany praktyki. Oznacza to, że odda klientom pobrane opłaty wraz z odsetkami oraz poinformuje ich o rozstrzygnięciu Prezesa Urzędu. O zasadach zwrotu należności można przeczytać w decyzji wydanej przez Prezesa UOKiK.

UOKiK przypomina, że w przypadku sporu dotyczącego usług finansowych, warto kontaktować się z Rzecznikiem Finansowym.

Zobacz, mBank nie zgadza się z karą UOKiK, ale pieniądze zwróci:

mBank nie zgadza się z karą UOKiK, ale pieniądze zwróci
mBank nie zgadza się z karą UOKiK, ale pieniądze zwróci

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mat prasowe Getin Bank

Pozostałe wiadomości