Zapłacą karę za dachówkę

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24A dachy mogły być tańsze...

Sąd Apelacyjny przyznał rację UOKiK: producent dachówek Roeben Ceramika Budowlana zawarł niedozwolone porozumienie ze swoimi kontrahentami. Wcześniej odwołanie spółki oddalił Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK za zmowę wymierzył firmie karę 622 tysięcy złotych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczy decyzji Prezesa UOKiK z czerwca 2007 roku. Jak wykazało przeprowadzone postępowanie, spółka ustaliła z dwudziestoma odbiorcami hurtowymi warunki promocji na dachówkę Roeben miedziana. W zamian za sprzedaż produktu w określonej cenie dystrybutorzy otrzymywali rabat do 40 proc. Jednocześnie przedsiębiorca, w przesłanej propozycji, zwrócił się do hurtowników o akceptację warunków w niej zawartych. Brak zgody na udział w promocji lub sprzedaż w innej niż ustalona cenie mogły skutkować wstrzymaniem dostawy.

W opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarte porozumienie w rzeczywistości oznaczało ustalenie sztywnej ceny detalicznej dachówki. Na inicjatora niedozwolonego porozumienia - spółkę Roeben Ceramika Budowlana - nałożona została wtedy kara w wysokości 622 tys. zł.

Przedsiębiorca odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który potwierdził decyzję Prezesa UOKiK. Następnie złożył apelację do Sądu Apelacyjnego, który właśnie teraz ją oddalił. Sąd podzielił argumentację Urzędu oraz SOKiK, że celem porozumienia było niezgodne z prawem ustalenie sztywnej ceny detalicznej. Podtrzymana została również wysokość sankcji finansowej, jaką będzie musiał zapłacić Roeben.

Wcześniej uprawomocniły się decyzje dotyczące pozostałych uczestników porozumienia.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24