W 2050 roku w Polsce będzie 10 mln emerytów

sxc.huObecnie w Polsce jest około 7 mln osób w wieku emerytalnym

Liczba ludności w wieku emerytalnym w Polsce wzrośnie w perspektywie najbliższych dekad z ok. 7 mln w 2013 r. do blisko 10 mln w 2050 r. - wynika z prognoz GUS.

Dane takie zawarto w informacji, którą Główny Urząd Statystyczny przygotował dla sejmowej komisji polityki senioralnej. Opracowanie nosi tytuł „Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się struktury ludności w świetle prognozy na lata 2014-2050”.

Gdyby nie reforma

GUS wskazał, że gdyby nie sukcesywne podnoszenie wieku emerytalnego na mocy reformy z ubiegłego roku, emerytów w przyszłości byłoby jeszcze więcej: aż 12,5 mln w 2050 r. Urząd wyliczył też, że liczba osób w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku emerytalnym będzie się zwiększał przez wszystkie lata prognozy – z 28 osób w 2013 r. do 52 w 2050 r. (na sto pracujących osób). Jednak - jak wskazuje GUS - przy utrzymaniu poprzednich zasad dotyczących ustawowego wieku przejścia na emeryturę – na sto osób w wieku produkcyjnym w 2050 r. przypadałoby 75 osób uprawnionych do emerytury.

Pracujemy dłużej

W 2013 r. weszły w życie przepisy, przewidujące stopniowe zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Wiek emerytalny jest podnoszony co cztery miesiące o jeden miesiąc. Obecnie, jak pokazują dane GUS, osoby w wieku powyżej 65 lat mają już za sobą okres aktywności zawodowej - dla 95 proc. seniorów wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.

Według spisu powszechnego z 2011 r. głównym źródłem utrzymania dla 86,4 proc. seniorów była emerytura (pracownicza lub rolnicza), zaś dla 7,9 proc. - renta. Wyłącznie z pracy utrzymywało się niespełna 2 proc. osób starszych, przede wszystkim byli to mężczyźni. Na koniec 2013 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, w tym ok. 5,7 mln stanowiły osoby w starszym wieku tj. powyżej 65 lat. W latach 1989-2013 liczba osób w starszym wieku wzrosła, a jej udział w ogólnej populacji zwiększył się o 4,7 punktu procentowego – z 10 proc. w 1989 r. do 14,7 proc. w 2013 r.

Autor: msz//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości