Spłacisz kredyt po śmierci

Najnowsze

sxc.huWstępne propozycje rozwiązań zostały już opracowane

Jesteś osobą starszą i chcesz dostać wysoki kredyt bez konieczności płacenia rat, pod zastaw np. mieszkania? Niedługo będzie to możliwe. Rząd pracuje nad projektem ustawy, która wprowadzi na rynek nową usługę finansową: odwrócony kredyt hipoteczny, który spłacimy... po śmierci.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, odwrócony kredyt hipoteczny jest innowacyjną usługą finansową adresowaną do osób starszych posiadających np. prawo własności nieruchomości, czy użytkowania wieczystego.

Mając na uwadze zainteresowanie instytucją odwróconego kredytu hipotecznego zgłaszane zarówno przez potencjalnych beneficjentów, jak również przez podmioty sektora bankowego, a jednocześnie uwzględniając brak regulacji dla tego rodzaju usługi, Ministerstwo Finansów podjęło inicjatywę opracowania przepisów prawnych sankcjonujących odwrócony kredyt hipoteczny. wiceminister finansów Dariusz Daniluk

Odwrotny charakter takich kredytów polega na tym, że osoba starsza otrzymuje od banku kredyt - najczęściej jednorazowo lub w formie świadczeń okresowych - którego nie musi spłacać.

Co więcej, kredytobiorca zachowuje posiadane prawo do nieruchomości aż do chwili swojej śmierci. Na nieruchomości ustanowiona zostaje hipoteka na rzecz banku.

Po śmierci kredytobiorcy bank sprzedaje nieruchomość, czym spłaca zaciągnięty kredyt.

Już niebawem

Wiceminister finansów Dariusz Daniluk poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską, że nad założeniami do projektu MF pracuje razem z resortem sprawiedliwości. Projekt ma być gotowy w I półroczu 2010 r.

Wyjaśnił też, że wstępne propozycje rozwiązań zostały już opracowane przez zespół ekspertów reprezentujących podmioty rynku finansowego, organy nadzorcze, inne zainteresowane resorty oraz Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. - W oparciu o wnioski z tych prac Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowuje aktualnie projekt założeń ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W I półroczu 2010 r. planowane jest przedstawienie projektu Radzie Ministrów - deklaruje resort finansów.

Wiele problemów do rozwiązania

Ministerstwo ujawnia, że jednym z podstawowych założeń projektu ma być ograniczenie możliwości udzielania odwróconych kredytów hipotecznych wyłącznie do banków oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, które podlegają nadzorowi finansowemu i posiadają odpowiednie wyposażenie kapitałowe.

Zdaniem resortu w polskim prawie nie ma obecnie przepisów regulujących odwrócony kredyt hipoteczny. Banki nie mogą oferować takiej usługi, ponieważ brakuje mechanizmów zapewniających skuteczne i szybkie zaspokojenie ich roszczeń po śmierci kredytobiorcy.

Na polskim rynku pojawił się natomiast instrument podobny do odwróconego kredytu hipotecznego mający na celu wypłatę dożywotniej renty z nieruchomości. Oferowane rozwiązanie jest bowiem opartą na przepisach kodeksu cywilnego transakcją sprzedaży nieruchomości z prawem dożywocia. - Powyższe umowy oferowane są przez firmy spoza sektora finansowego, które nie podlegają szczególnym regulacjom ani nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego - wskazuje MF.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu