Skończył się kryzys

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Najszybciej od kilku miesięcy rosną zamówienia na trwałe dobra konsumpcyjne

W polskiej gospodarce zakończył się proces odbudowy po skutkach spowolnienia i powróciła ona na swą długookresową ścieżkę wzrostu sprzed 2007 roku˙- podał instytut BIEC. Obliczany przez instytut Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł w grudniu o 2,8 pkt do 141,6 pkt, przebijając szczyt z 2007 roku na poziomie 139 pkt.

"Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce wzrósł w grudniu o 2,8 pkt. (...) Wszystkie składowe wskaźnika działały w kierunku wzrostu wskaźnika" - napisano w raporcie.

Z raportu wynika, że zdecydowanie przyspieszyło tempo napływu nowych zamówień w sektorze przedsiębiorstw. Rosną zamówienia kierowane zarówno na rynek krajowy, jak i te pochodzące od zagranicznych odbiorców.

Poprawa na rynku pracy wpływa na popyt

"Poprawa na rynku pracy i umiarkowany wzrost wynagrodzeń stymulują popyt krajowy. Dobre wyniki gospodarki niemieckiej sprzyjają produkcji eksportowej. Najszybciej od kilku miesięcy rosną zamówienia na dobra trwałe konsumpcyjne. Dotyczy to zamówień krajowych i eksportowych" - dodali autorzy komunikatu.

Dodali oni, że rosnącym zamówieniom towarzyszy umiarkowany spadek zapasów wyrobów gotowych w magazynach producentów.

"Nieco niższy poziom zapasów potwierdza wzrost popytu, a jednocześnie będzie w najbliższych miesiącach działać stabilizująco na wielkość produkcji w przypadku krótkookresowego załamania tempa napływu nowych zamówień" - poinformowali.

Rosną ceny producentów

Instytut BIEC podał, że wzrost zamówień oraz dobre dane na temat produkcji sprzedanej przemysłu w ostatnich miesiącach zaburza jedynie równie szybko rosnący wskaźnik cen producentów PPI.

"Nie można wykluczyć sytuacji, że zarówno konsumenci jak i przedsiębiorstwa zwiększają tempo zakupów ze względu obawy co do dalszego wzrostu cen w przyszłości" - wyjaśniono w komunikacie.

Niewielkie ożywienie inwestycji

Autorzy raportu poinformowali również, że oceny menedżerów firm na temat kondycji przedsiębiorstw poprawiły się w ostatnim miesiącu. Blisko 20 proc. badanych przedsiębiorstw odczuwa poprawę w stosunku do miesięcy poprzednich, a jedynie 13 proc. wskazuje na pogorszenie.

"Największą poprawę odczuwają producenci dóbr pośrednich, a wśród nich producenci maszyn i urządzeń służących do dalszej produkcji. To kolejny sygnał świadczący o ożywieniu po stronie inwestycji" - podali.

"Poprawiły się również oceny przedsiębiorców na temat kondycji całej gospodarki, niezależnie od sytuacji w ich własnej firmie" - dodali.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24