Rozmowy z Eureko jeszcze potrwają

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Spór o PZU wciąż bez końca

Wbrew zapowiedziom w środę nie zapadnie decyzja w sprawie wypłaty dywidendy z PZU. Ministerstwo Skarbu oraz grupa Eureko poinformowały, że choć negocjacje w sprawie ugody są na dobrej drodze, to ostateczny termin rozwiązania konfliktu wyznaczono na koniec września.

"Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad i reprezentant Eureko, p. Bert Hemskeerk, były prezes Rabobank, zgodnie stwierdzają, że rozmowy ugodowe w sprawie rozwiązania konfliktu wokół PZU są zaawansowane i prowadzą do ugody" - podało MSP w komunikacie.

"Strony ustalają koniec września jako ostateczną i nieodwołalną datę zakończenia negocjacji. (...) Strony informują też, że brak wypłaty dywidendy i podziału zysku z lat ubiegłych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PZU w dniu 29-go lipca nie przeszkodzi w rozwiązaniu sporu do końca września" - czytamy dalej.

Spór z brodą

Między Eureko i polskim rządem trwa wieloletni konflikt dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela. Swoje szkody, poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU, Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

W połowie kwietnia MSP poinformowało, że minister skarbu rozpoczął nowe negocjacje z Eureko w sprawie ugody. Wznowienie negocjacji było wynikiem podpisanego przez resort i spółkę memorandum, co oznaczało według MSP, że obie strony mają nadzieję na polubowne zakończenie sporu. Na czas negocjacji 15 maja zawieszone zostało postępowanie arbitrażowe między Eureko a MSP. W przypadku, gdy negocjacje zakończą się fiaskiem, ma być ono wznowione w ciągu dwóch miesięcy.

Bez ugody

19 marca br. przed sądem gospodarczym w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i SP. Obie strony zadeklarowały chęć powrotu do postępowania pojednawczego. Pełnomocnik MSP w sprawie z Eureko Marek Miller podkreślał wówczas, że najlepszym sposobem rozwiązania sporu jest ugoda zawarta przed polskim sądem. Zaznaczył jednak, że nie na warunkach przedstawionych w połowie stycznia przez Eureko.

Firma domagała się, aby MSP sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku. Według Millera, MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia w oparciu o rozliczenie nakładów rzeczywiście poniesionych przez Eureko.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24