Ponad 736 mln zł na przebudowę morskiego portu w Gdyni

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN 24Przebudowa nabrzeży ułatwi przeładunki w porcie w Gdyni

Przebudowę intermodalnego terminalu kolejowego oraz modernizację Nabrzeża Szwedzkiego i Bułgarskiego planuje przeprowadzić zarząd Morskiego Portu Gdynia do roku 2015. Koszt prac to ponad 736 mln zł.

Całkowity koszt prac modernizacyjnych terminalu wyniesie ok. 96 mln zł (ponad 39 mln zł pochodzi ze środków unijnych). Dzięki nim podniesie się efektywności pracy terminalu oraz zmniejszy ruch ciężkich pojazdów samochodowych na drogach (naczepy wraz z kontenerem przewożone będą koleją).

Z ok. 112,5 mln zł (ponad 72,5 mln zł ze środków unijnych) kosztować będzie przebudowa infrastruktury drogowego i kolejowego we wschodniej części Portu Gdynia.

Nowe nabrzeża

Prawie 49 mln zł (około 81 proc. maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) port w Gdyni otrzyma od UE na przebudowę Nabrzeża Szwedzkiego, a ponad 50 mln zł (około 85 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych) na zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego.

Inwestycje na Nabrzeżu Szwedzkim przewidują m.in. przebudowę nabrzeża portowego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków. Inwestycja ma lepiej dostosować terminal do przewozów kolejowych. W ramach zagospodarowania rejonu Nabrzeża Bułgarskiego powstaną nowe nabrzeża, drogi, plac manewrowo-składowy i infrastruktura sieciowa. Celem prac jest zwiększenie możliwości przeładunkowych w zachodniej części portu.

Autor: Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24