Polacy unikają funduszy inwestycyjnych

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN2488 procent Polaków nigdy nie zainwestowało swoich pieniędzy w fundusz inwestycyjny

Tylko co 20 Polak ma oszczędności w funduszach inwestycyjnych, a 7 proc. przyznaje, że lokowało w ten sposób pieniądze w przeszłości - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Reszta - 88 procent - nigdy nie lokowało w ten sposób swoich pieniędzy.

Z badań wynika, że z funduszy korzystają lub korzystali głównie absolwenci wyższych uczelni, przedstawiciele kadry kierowniczej; osoby, w których gospodarstwach domowych na jedną osobę przypada miesięcznie powyżej 1500 złotych oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy.

Z raportu CBOS wynika też, że 88 proc. badanych nigdy nie inwestowało w fundusze inwestycyjne.

Polacy zapytani, gdzie ulokowaliby pieniądze, gdyby nagle otrzymali niespodziewaną premię lub spadek w wysokości 50 tysięcy złotych, najczęściej wskazywali lokatę bankową w złotych lub zakup nieruchomości. Inwestowanie pieniędzy w funduszach uważają za jeden z najmniej atrakcyjnych sposobów lokowania oszczędności - taką opcję wybrałoby zaledwie 6 proc. badanych.

W opinii społecznej inwestycja w funduszach inwestycyjnych jest mniej opłacalna niż lokaty bankowe, obligacje skarbu państwa czy inwestowanie w akcje firm notowanych na giełdzie. Lokowanie pieniędzy w funduszu inwestycyjnym jest - w ocenie Polaków - bardziej opłacalny jedynie od zakupu dolarów lub innej waluty obcej.

Respondentom przedstawiono sześć par stwierdzeń dotyczących funduszy inwestycyjnych i poproszono o wskazanie z każdej pary tego, które - ich zdaniem - bardziej pasuje do funduszu inwestycyjnego. Według tej metody 56 proc. badanych uznało, że fundusz inwestycyjny to inwestycja; 52 proc. stwierdziło, że wiąże się on z dużą niepewnością i nieprzewidywalnością. Oszczędzanie w fundusz inwestycyjny ankietowani postrzegają jako sposób lokowania pieniędzy raczej dla bogatych (47 proc.), niż dla każdego (27 proc.).

Polacy znacznie częściej skłonni są przyznać, iż fundusz inwestycyjny jest profesjonalnym (44 proc.) zarządzaniem powierzonymi środkami. Jednocześnie 33 proc. respondentów kojarzy się częściej z dużymi zyskami niż dużymi stratami (uważa tak 23 proc.).

Badanie "Polacy a fundusze inwestycyjne" przeprowadzono w dniach 4-9 listopada 2009 roku na liczącej 1022 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. To wspólny projekt CBOS i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24