PGNiG wypłaci dywidendę. Akcjonariusze zarobią

Najnowsze


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wypłaci dywidendę. Taką decyzją podjęła Rada Nadzorcza firmy, która pozytywnie oceniła rekomendację zarządu w sprawie wypłaty dywidend za 2013 rok. Spółka przeznaczy na to 885 mln złotych.

Rada Nadzorcza PGNiG pozytywnie oceniła rekomendację zarządu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. "Rada Nadzorcza PGNiG podjęła uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia 885 mln zł zysku bilansowego za 2013 rok na wypłatę dywidendy" - podała w komunikacie spółka PGNiG.

Dadzą zarobić

Oznacza to, że spółka na wypłatę dywidendy przeznaczy 885 mln złotych z zysku w wysokości 1,69 mld złotych za 2013 rok. Jej wysokość wyniesie 0,15 zł za akcję PGNiG. Ponadto zarząd rekomendował by przeznaczyć kwotę ok. 797 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. W kolejnych latach PGNiG planuje utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, utrzymania zdolności wydobywczych oraz budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu.

Ambitne plany

W 2014 roku GK PGNiG zamierza zainwestować ok. 4,5 mld zł, głównie w poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozwój i modernizację sieci gazowniczej.

"Inwestycje w poszukiwania i wydobycie surowców w kraju i za granicą wyniosą 1,9 mld zł z czego największa część, 0,9 mld zł, zostanie przeznaczona na poszukiwania, a około 0,7 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w rozbudowę i modernizację kopalń czyli głównie wiercenia eksploatacyjne" - informuje spółka.

Nowe inwestycje

Kolejne 1,2 mld zł spółka zainwestuje w rozbudowę i modernizację sieci gazowniczej. "0,7 mld zł w rozbudowę podziemnych magazynów gazu, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów w Mogilnie i Kosakowie oraz kolejne 0,7 mld zł w segment Wytwarzanie. Inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła wzrosną o 170 proc. w porównaniu do 2013 roku" - podaje spółka. Zarząd Spółki rekomendował również by kwotę ok. 6,6 mln zł przeznaczyć na pokrycie skumulowanej straty przejętej przez PGNiG S.A. w wyniku połączenia ze spółką PGNiG Energia S.A.

PGNiG ogłosiło plany na 2014tvn24

Autor: msz/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl