Najnowsze

NBP: Eksport napędzi wzrost gospodarczy w regionie

Najnowsze

www.sxc.huZakupy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Wzrost gospodarczy w naszym regionie będzie powoli przyspieszać, a będzie to zasługą głównie eksportu - wynika z raportu o sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) opublikowanego w środę przez Narodowy Bank Polski.

"Popyt krajowy będzie stopniowo zastępował popyt zagraniczny jako główny czynnik wzrostu w krajach EŚW. (...) Jednak najważniejszym czynnikiem napędzającym wzrost PKB w regionie, przynajmniej w I półroczu 2014 roku pozostanie eksport" - zaznaczono w raporcie.

Zbawienny wpływ strefy euro

Według NBP zagrożeniem dla spełnienia się takiego scenariusza może okazać się spowolnienie w strefie euro, które mogłoby spowodować ograniczenie wzrostu w sektorach proeksportowych. Groźny dla wzrostu byłby także przedłużający się proces oddłużania sektora prywatnego, a także możliwy wzrost globalnej awersji do ryzyka wśród inwestorów zagranicznych. W raporcie wskazano, że tempo wzrostu PKB w Europie Środkowej i Wschodniej, które w IV kw. 2012 roku wynosiło 0,0 proc., w III kw. 2013 roku przyspieszyło do 1,3 proc.

"Ożywienie obserwowane w tym regionie to przede wszystkim efekt poprawiającej się koniunktury w strefie euro. Głównym źródłem wzrostu w krajach tego regionu okazał się wzrost produkcji przemysłowej i przyspieszenie eksportu wynikające z rosnącego popytu ze strony głównego partnera handlowego regionu" - oceniono.

Konsumenci ruszyli do sklepów

Bank centralny odnotował również, po okresie wyraźnego osłabienia w 2012 roku, powolną odbudowę konsumpcji prywatnej. Widoczna ona była w niemal całym regionie, poza Bułgarią. Optymizm konsumentów - zdaniem analityków z NBP - wynikał głównie ze wzrostu realnych dochodów wskutek obniżającej się inflacji. "Temu zjawisku sprzyjało także poluzowanie polityki fiskalnej, oczekiwane także w kolejnych latach. W 2014 i 2015 roku kraje regionu nie planują dalszych podwyżek podatków (z wyjątkiem akcyzy), a w przypadku Chorwacji, Estonii, Łotwy i Węgier nastąpiło lub jest planowane obniżenie stawek PIT i CIT" - dodano.

Przychylność korporacji

Zgodnie z raportem, czynnikiem odpowiedzialnym za utrzymywanie się wysokiej dynamiki PKB w państwach EWŚ w latach 2000-2012 był eksport, który rósł w tym czasie ponad dwukrotnie szybciej niż popyt wewnętrzny. "Zwiększenie skali obrotów w handlu zagranicznym i zmiana roli krajów EŚW w międzynarodowym podziale pracy, to głównie efekt rosnącej obecności korporacji międzynarodowych w regionie" - wyjaśniono. Zaznaczono jednocześnie, że do wzrostu zainteresowania korporacji krajami naszego regionu w dużym stopniu przyczyniła się ich integracja z Unią Europejską.

Autor: rf/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: www.sxc.hu

Pozostałe wiadomości