Jest nowa ustawa o UOKiK. "Zwiększa się ochrona słabszych uczestników rynku"

Najnowsze

TVN24 Biznes i ŚwiatNowy prezes UOKiK

Parlament zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe prawo pomoże szybciej eliminować praktyki szkodliwe dla rynku i konsumentów. "Zwiększa się ochrona słabszych uczestników rynku, a patologie będą skuteczniej zwalczane" - informuje UOKiK.

Celem UOKiK jest szybkie i skuteczne eliminowanie niedozwolonych praktyk. "Nowelizacja ustawy wprowadza istotną zmianę dotyczącą ochrony konsumentów. Prezes UOKiK będzie miał możliwość publicznego ostrzegania o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, które mogą narazić ich na poważne straty finansowe lub mieć niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów" - informuje w komunikacie UOKiK.

Co się zmieni?

Skutecznej eliminacji niedozwolonych działań służyć mają zmiany w programie łagodzenia kar leniency. Umożliwia on uczestnikowi niedozwolonego porozumienia uniknięcie lub obniżenie sankcji finansowej w zamian za współpracę z UOKIK i dostarczenie informacji na temat zmowy. "Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje nas o niedozwolonych praktykach, może liczyć na całkowite zwolnienie z kary – pozostali na obniżenie sankcji. Wprowadzone rozwiązanie, tzw. leniency plus (łagodzenie kary za donos - red.) umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc, jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej. Rozszerzenie programu pozwoli na wykrycie i wyeliminowanie zmów cenowych, które oznaczają wyższe koszty płacone przez konsumentów" - podaje UOKiK

Co jeszcze?

Pozytywne z punktu widzenia profesjonalnych uczestników będą m.in. środki zaradcze (ang. remedies). W decyzji kończącej postępowanie UOKiK będzie miał możliwość wskazania przedsiębiorcy, jakie działania ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki. Ustawa wprowadza m.in. dwuetapową procedurę analizowania wniosków w sprawie fuzji i przejęć - proste sprawy rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery miesiące. Takie rozwiązanie stosuje Komisja Europejska oraz wiele krajowych urzędów. Przedsiębiorca jeszcze w toku trwającego postępowania pozna przewidywany kierunek rozstrzygnięcia. Podczas prowadzonego postępowania będzie mógł odnieść się do nich, a nawet zmodyfikować zakres koncentracji, tak aby uniknąć decyzji zakazującej transakcji.

Będą kary

Ponadto w skuteczniejszej walce z niedozwolonymi porozumieniami pomóc może nakładanie kar finansowych na osoby fizyczne odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Maksymalnie będzie mogła wynieść równowartość 500 tys. euro. Dzisiaj Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Po podpisaniu przez prezydenta, ustawa wejdzie w życie w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Prace nad ustawą były prowadzone od ponad dwóch lat.

Autor: msz/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl