Japonia pogrąża się w długach

Najnowsze

Aktualizacja:
EPAWedług MFW, Japonia w 2014 roku będzie najbardziej zadłużonym państwem na świecie

Agencja Standard and Poor's obniżyła perspektywę długoterminowego ratingu Japonii ze stabilnej do negatywnej. Analitycy S&P argumentują to posunięcie coraz mniejszą elastycznością fiskalną Japonii oraz wolniejszą od spodziewanej konsolidacją finansów publicznych.

Sam rating pozostał niezmieniony - długoterminowy wciąż wynosi AA, a w krótkiej perspektywie A1+.

Agencja podkreśliła jednak, że jego obniżenie może być następnym krokiem, jeśli władze nie wprowadzą dyscypliny budżetowej i nie spróbują ograniczyć zagrożenia deflacją. Według Stanadard and Poor's, deficyt budżetowy Japonii, za kończący się w marcu rok fiskalny, należy do najwyższych wśród krajów o tym samym ratingu.

Rząd Japonii przyjął w grudniu plan budżetowy na nowy rok fiskalny, w którym zakłada, że dług publiczny wzrośnie do rekordowej wysokości 484 miliardów dolarów. Planuje także zwiększyć zadłużenie. S&P obawia się, że dług drugiej największej gospodarki świata może zbliżyć się do poziomu 200 proc. PKB. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2014 roku dług publiczny Japonii osiągnie 246 proc. PKB. Będzie więc ona najbardziej zadłużonym państwem świata.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: EPA