Fundusze odzyskują pieniądze

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
Fundusze inwestycyjne odzyskują zaufanie

Po raz pierwszy od roku ludzie wpłacili w listopadzie do funduszy inwestycyjnych więcej pieniędzy niż z nich wypłacili - poinformowano w raporcie przygotowanym przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Różnica pomiędzy wartością nowych inwestycji a wartością umorzeń wyniosła w listopadzie ponad 1 mld zł.

"Listopad był pierwszym od roku miesiącem, w którym saldo wpłat i umorzeń środków do funduszy inwestycyjnych było dodatnie" - napisano w raporcie.

"Warto jednak pamiętać o tym, że listopadowa statystyka obejmuje kolejne 2 mld zł środków pozyskanych przez jedno z TFI od spółek z własnej grupy kapitałowej, co istotnie poprawia ogólny bilans wpłat i umorzeń" - napisano w raporcie.

Bez uwzględnienia tego transferu środków saldo operacji byłoby ujemne.

Analizy Online podkreślają w swoim raporcie relatywnie niski poziom umorzeń środków z TFI, który w listopadzie był na poziomie 6,6 mld zł.

Źródło: PAP