Czeski multimilioner chce Bogdanki

Najnowsze

TVN24Bogdanka okazała się łakomym kąskiem dla czeskiego potentata górniczego

Zdenek Bakala - jeden z najbogatszych Czechów - zapragnął podlubelskiej kopalni węgla Bogdanka. Należąca do niego firma NWR ogłosiła wezwanie na warszawskiej giełdzie: chce skupić akcje Bogdanki po 100,75 zł za sztukę. Obrót papierami obu spółek został zawieszony.

Cena 100,75 zł podana w wezwaniu znacznie przekracza zarówno kurs 89,05 zł, jaki notowano w momencie zawieszenia notowań, jak i historyczny szczyt tych papierów (90 zł). Siedziba spółki miałaby zostać przeniesiona do Wielkiej Brytanii.

Wezwanie powyżej notowań giełdowych

"Wezwanie do zapisów na sprzedaż akcji Bogdanki za cenę wynoszącą 100,75 złotych za jedną akcję oraz łącznie 3.427 mln zł (co stanowi ok. 857 mln euro) za wszystkie akcje. Cena proponowana w wezwaniu zapewnia premię w wysokości 13 proc. w stosunku do ceny zamknięcia dla akcji Bogdanki z dnia 4 października 2010 roku oraz premię w wysokości odpowiednio 26 proc. i 31 proc. w stosunku do średnich arytmetycznych ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na GPW akcji Bogdanki z ostatnich 3 i 6 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania" – stwierdzono w komunikacie NRW.

Firma ocenia, że po połączeniu powstanie środkowoeuropejski lider w sektorze, posiadający rezerwy w wysokości 658 mln ton z długoterminowo przewidywaną produkcją na poziomie około 25 mln ton rocznie.

„Planowane nabycie akcji Bogdanki jest zgodne ze strategią NWR mającą na celu utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej spółki w regionie Europy Środkowej poprzez aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju w Polsce oraz na pozostałym obszarze Europy Środkowej. Planowane nabycie akcji Bogdanki stanowi również kolejny krok prowadzący do realizacji wizji NWR przedstawionej w związku z pierwszą ofertą publiczną, która zakłada pełnienie przez Spółkę roli podmiotu konsolidującego sektor w regionie Europy Środkowej. Konsolidacja NWR oraz Bogdanki stworzy regionalnego lidera, posiadającego rozwiniętą bazę rezerw, różnorodność produktową i geograficzną oraz silną tożsamość regionalną" – czytamy dalej.

Siedziba na Wyspy

Ponadto NWR ogłosił zamiar zmiany miejsca rejestracji spółki na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W opinii NWR zmiana ta powinna zapewnić Spółce kwalifikację do indeksu FTSE series index.

Łączna wartość środków niezbędnych dla realizacji Wezwania wynosi 3.427 mln zł (ok. 857 mln euro). NWR podał, że planuje sfinansować ok. 300-400 mln euro ze środków własnych, ma także umowę kredytu pomostowego. Spółka może także przeprowadzić ofertę swoich akcji. W ramach oferty akcji niektórym z inwestorów instytucjonalnych Bogdanki zostałaby zapewniona możliwość ponownej inwestycji w powiększoną grupę,

To, czy przejęcie zakończy się sukcesem, zależy głównie od decyzji funduszy emerytalnych: akcjonariat Bogdanki jest rozdrobniony, największe pakiety akcji maja fundusze Aviva, Złota Jesień, ING i Amplico.

Czarny diament

Kopalnia Bogdanka jest rodzynkiem wśród polskich kopalni węgla kamiennego: to pierwsza w pełni sprywatyzowany polski przedstawiciel tego segmentu rynku wydobywczego, który na dodatek nie tylko jest rentowny, ale i przynosi zyski.

W poprzednim tygodniu Bogdanka opublikowała prognozę na ten rok: przychody ze sprzedaży mają wynieść ok. 1,228 mld zł, zysk operacyjny 242 mln zł, przy wskaźniku EBITDA na poziomie 391 mln zł. Przewidywany zysk netto ma osiągnąć wysokość 201 mln zł.

Spółka New World Resources to wywodząca się z Czech międzynarodowa wydobywcza, notowana na warszawskim parkiecie. Jest kontrolowana przez Zdenka Bakalę - jednego z najbogatszych Czechów. W połowie lat dziewięćdziesiątych kupił on pięć czeskich kopalń na północnych Morawach, przy granicy z Polską.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24