Banki zaostrzają kryteria kredytowe

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Odsetki i marże będą rosły

Już teraz wielu klientów banków dowiaduje się, że warunki kredytu będą mniej korzystne niż wynegocjowali je zanim nadszedł kryzys finansowy. Tymczasem bankowcy ankietowani przez NBP spodziewają się w IV kwartale 2008 r. dalszego zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2008 roku, czyli wtedy, gdy widać było juz kryzys finansowy. Wzięły w niej udział banki, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu całego sektora bankowego wynosi 72,1 proc.

Coraz mniej pieniędzy dla firm

Wynika z niej, że banki już zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Tendencja podwyżek marż kredytowych trwa już od ponad roku.

"Utrzymała się trwająca od ponad roku tendencja wzrostu marż kredytowych zarówno dla kredytów o normalnym, jak i podwyższonym ryzyku. Zaostrzenie polityki kredytowej było związanie głównie z ryzykiem dotyczącym przyszłej sytuacji gospodarczej" - napisano na stronie internetowej NBP.

Teraz natomiast banki spodziewają się znacznego zaostrzenia polityki kredytowej, szczególnie wobec małych i średnich firm.

Kredyty juz podrożały

Z badań wynika, że nastąpiło zaostrzenie polityki kredytowej względem kredytów mieszkaniowych. Banki ponownie podniosły marże kredytowe, zwiększyły również pozaodsetkowe koszty kredytu i wymagany udział własny w inwestycji.

"Było to związane z ryzykiem dotyczącym przyszłej sytuacji gospodarczej" - napisano.

Popyt na kredyty mieszkaniowe nieznacznie spadł, co banki przypisały sytuacji na rynku mieszkaniowym i zaostrzeniu warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

Będzie jeszcze trudniej o pożyczkę

Banki spodziewają się dalszego zaostrzenia polityki kredytowej, a także spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. Podobnie sytuacja wygląda w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

"Banki podniosły marże kredytowe dla kredytów obarczonych większym ryzykiem w związku z pogorszeniem perspektyw gospodarczych. W III kwartale 2008 r. miał miejsce wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, wynikający, w ocenie banków z rosnącego zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku oraz poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych" - napisano.

Jednak boom kredytów konsumpcyjnych wkrótce wygaśnie. Banki także w tym segmencie przewidują wyraźne zaostrzenie polityki kredytowej. Równocześnie spodziewają się niewielkiego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24