Ważne zmiany dla kierowców. Wracają stare przepisy

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Ekspert: nie zatrzymasz się przed skrętem, możesz słono zapłacić
Ekspert: nie zatrzymasz się przed skrętem, możesz słono zapłacićTVN24
wideo 2/6
TVN24Ekspert: nie zatrzymasz się przed skrętem, możesz słono zapłacić

Kolejne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym stają się faktem. Punkty karne będą ponownie usuwane po roku, a nie po dwóch latach. Powrócą również kursy redukujące punkty karne, realizowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Kancelaria Prezydenta RP przekazała w komunikacie, że ustawa nowelizuje m.in. art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Punkty karne 2023 - zmiany

"Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas – z upływem dwóch lat" - wskazano. Oznacza to, że nowe regulacje przywracają sytuację prawną sprzed 2022 roku.

Zgodnie z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli również wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych. "(...) osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego" - czytamy w komunikacie.

KPRP wyjaśniła, że osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Kursy redukujące punkty karne zniknęły 17 września 2022 roku. Odbycie 6-godzinnego kursu z udziałem policjanta i psychologa było podstawą do zmniejszenia liczby posiadanych punktów karnych o 6. Kurs kosztował kilkaset złotych.

Taksówki przez aplikacje

Nowelizacja ma też podnieść bezpieczeństwo pasażerów w przewozach na aplikację m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy, przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu.

Obowiązkowe będzie sprawdzenie: tożsamości, posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

"Weryfikacja następować będzie przez okazanie przez osobę, której przedsiębiorca zleca przewóz osób dokumentu tożsamości, dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz zaświadczenia o niekaralności wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem współpracy" - czytamy.

Zgodnie z nowelizacją nie będzie trzeba płacić opłaty ewidencyjnej m.in. za rejestrację pojazdu; wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic; przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie. Opłata ewidencyjna wynosi 0,50 zł lub 1 zł.

Ustawa "znosi obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń".

Wejście w życie

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Niemniej - jak zaznaczono - znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości