Zmiany w oznakowaniu na polskich drogach. To efekt nowych przepisów

Moto

Autostrady kontra ekspresówkiTVN Turbo
wideo 2/4

Zaczęło się od podkarpackiego odcinka autostrady A4, ale zmiany czekają znaki w całej Polsce. Na tablicach z nazwami zagranicznych miast oprócz wersji oryginalnej pojawi się też ta w języku polskim.

"Powinniśmy pamiętać, że nazwy miejscowości w krajach sąsiednich mają często również polskie brzmienie. Dzięki przygotowanej przez nas zmianie w prawie pojawią się one wreszcie na drogowskazach przy naszych drogach. Wprowadzanie nowego oznakowania rozpoczynamy od podkarpackiego odcinka autostrady A4" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Po polsku i w oryginale

Dodanie nazw zagranicznych miejscowości po polsku to efekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Teraz obie nazwy będą zapisywane w jednym wierszu - w pierwszej kolejności po polsku, a następnie w oryginale, w nawiasie np. Lwów (L'viv) UA, Wilno (Vilnius) LT.

Jednak gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma odpowiednika w języku polskim, umieszczona będzie tylko nazwa w języku oryginalnym.

W pierwszej kolejności nowe oznakowanie będzie wdrażane na autostradzie A4 (do 1 listopada 2019 roku). GDDKiA planuje zrealizować wymianę oznakowania na całej zarządzanej sieci dróg do końca 2020 roku. Zmiany w oznakowaniu nie będą wymagały wymiany tablic - będzie to realizowane na zasadzie wklejek, gdzie obecnie funkcjonujące nazwy miejscowości zostaną zastąpione nowymi.

Na Podkarpaciu zmiany zostaną wprowadzone na 94 znakach drogowych ustawionych przy autostradzie A4 i drogach krajowych, a ich łączny koszt to 200 tys. zł (połowa to koszt zmian w oznakowaniu podkarpackiego odcinka autostrady A4).

Do końca 2028 roku

Według rozporządzenia na całej sieci dróg w Polsce (nie tylko krajowych, zarządzanych przez GDDKiA) znaki drogowe spełniające nowe warunki mają być umieszczone do 31 grudnia 2028 r. Dostosowanie znaków drogowych będzie następowało stopniowo, przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej się sieci dróg. Pozwoli to zarządcom dróg na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Pisownia nazw miast po polsku ma być dużym ułatwieniem dla osób, które nie znają pisowni nazw zagranicznych miast w języku państwa, na terenie którego są położone.

Przepisy zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach weszły w życie 28 maja 2019 r.

Tak wygląda nowa tablica z polskimi nazwami zagranicznych miast:

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: gddkia.gov.pl