TVN24 Biznes | Moto

Rewolucja dla kierowców z poprawkami. Decyzja Senatu

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP
Kornacki o zaostrzeniu kar dla kierowców (wideo z lipca 2021)
Kornacki o zaostrzeniu kar dla kierowców (wideo z lipca 2021)TVN24
wideo 2/4
TVN24Kornacki o zaostrzeniu kar dla kierowców (wideo z lipca 2021)

Senat w piątek wprowadził poprawki do ustawy zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Jedna z nich zakłada, że część wpływów z grzywien ma trafiać do budżetów samorządów. Teraz przepisy wrócą do Sejmu.

Chodzi o nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Sejm uchwalił nowelizację zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych pod koniec października. Ustawa zakłada podwyżkę mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe, zmianę systemu punktów karnych oraz uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych.

REWOLUCJA DLA KIEROWCÓW. WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ >>>

Mandaty 2022. Senat wprowadził poprawki

Senatorowie w piątek przegłosowali szereg poprawek zgłoszonych zarówno podczas obrad senackiej komisji infrastruktury, a także komisji praw człowieka, praworządności i petycji, oraz w trakcie dyskusji.

Oprócz poprawek technicznych i doprecyzowujących senatorowie wprowadzili do ustawy zmianę, zgodnie z którą w określonych przypadkach wpływy z grzywien będą trafiały do budżetów samorządów. Ma się tak dziać, kiedy grzywnę nałoży funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego.

Kolejna poprawka dotyczy możliwości usuwania z centralnej ewidencji kierowców danych nie tylko danych o wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, ale także danych o ich uiszczeniu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Senatorowie poparli także poprawkę, zgodnie z którą kierowca niestosujący się do ograniczenia prędkości, przekraczając ją o nie więcej niż 30 km/h podlega karze grzywny od 400 do 800 zł, zaś osoba przekraczająca prędkość powyżej 30 km/h podlega karze grzywny nie niższej niż 800 zł. Natomiast w przypadku recydywy grzywna ta wyniosłaby nie mniej niż 3 tys. zł.

Odrzucono natomiast poprawkę, która zamieniała karę 30 tys. zł grzywny na karę w wysokości czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, a także poprawkę zmniejszającą wysokość grzywny z 30 do 15 tys. zł.

Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 stycznia 2022 roku, a nie 1 grudnia br. jak zakładano pierwotnie. 

Autor:mb/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości