Ekspresówka przetnie autostradę. Drogowcy szykują 100 kilometrów trasy

Moto

Autostrady kontra ekspresówkiTVN Turbo
wideo 2/4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że pracuje nad wydłużeniem drogi ekspresowej S5 do Ostródy. "W ten sposób powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa" - wskazali drogowcy.

GDDKiA podała, że jeszcze w połowie 2019 roku podjęła prace planistyczno-studialne nad przyszłym, możliwym przebiegiem S5 na odcinku Ostróda – autostrada A1. Jego długość wyniesie około 100 kilometrów.

Inwestycja pozwoli na połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 poprzez S5.

S5 Ostróda - A1 Grudziądz

Obecnie drogowcy są w trakcie opracowywania studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, przedstawiającego zakładaną inwestycję.

"Studium korytarzowe obejmuje pas drogowy o szerokości około 5 km, natomiast obszar ujęty w studium to powierzchnia ponad 8 tysięcy kilometrów kwadratowych na terenie trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin" - czytamy w komunikacie.

Dyrekcja zapewniła, że analizuje potencjalne przebiegi tras, biorąc pod uwagę obszary objęte ochroną, a także z uwzględnieniem istniejącego planowanego zagospodarowania przestrzennego. Ma to pozwolić na zaproponowanie optymalnego przebiegu drogi.

Pismo do samorządów

GDDKiA podkreśliła także, że jest otwarta na współpracę ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji.

P.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski pod koniec stycznia br. skierował pismo do władz samorządów "z apelem o dobrą, konstruktywną i merytorycznie obiektywną współpracę".

"Na etapie opracowywania studium korytarzowego przyjmujemy pisemne propozycje i wnioski od samorządów, a uzyskane materiały poddamy wnikliwej analizie" - zapewnili drogowcy.

Według GDDKiA efekty prac nad studium korytarzowym poznamy w lipcu 2020.

Co dalej

Jak czytamy w komunikacie, dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania na prace przygotowawcze, będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ).

Projektanci, z którymi umowę podpisze GDDKiA, w jednym ze wskazanych korytarzy zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Rozwiązania te następnie zostaną przedstawione samorządom, a także lokalnej społeczności podczas spotkań informacyjnych.

"Zebrane podczas spotkań uwagi zostaną rozpatrzone przez projektantów przed złożeniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg przyszłej S5" - wyjaśniła Dyrekcja.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24