Rewolucja w podatkach. Siedem najważniejszych zmian

Dla firm

Podatek exit tax. "Będzie utrudniał przeniesienie biznesu"tvn24bis
wideo 2/5

Mniejszy CIT dla małych firm, nowy podatek od wyprowadzki z Polski, opodatkowanie wirtualnych walut - m.in. takimi zmianami w podatkach zajmie się we wtorek rząd.

Chodzi o przygotowane przez resort finansów dwa projekty ustawy o PIT, CIT, ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. Oto najważniejsze zmiany, które wprowadzają:

1. Obniżenie stawki podatku CIT dla małych spółek

Projekt zakłada wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. Obniżona stawka będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Stawka ta ma przysługiwać tym podatnikom, u których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Z preferencji będą jednak mogli skorzystać ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego), chyba że to ich pierwszy rok podatkowy oraz podatnicy, których dochodowość nie przekracza 33 proc.

To jednak rozwiązanie tylko dla spółek, a nie prowadzących działalność gospodarczą i płacących PIT.

2. Podatek od wyprowadzki

Exit tax to opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa. Chodzi o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

- To nie jest nowy podatek. To jest implementacja dyrektywy Unii Europejskiej z 2016 roku - mówił w TVN24 wiceminister finansów Paweł Gruza. Dodał, że danina będzie przeciwdziałać nadużyciom polegającym na wygenerowaniu zysku w danym kraju i przeniesieniu go przed opodatkowaniem do innego. - To wyraz uszczelniania europejskiego systemu podatkowego. Dyrektywa zobowiązuje nas do wprowadzenie tego rozwiązania od 2020 roku. Wysokość podatku wyniesie 19 procent - podkreślił.

Wprowadzona też będzie sankcja, w razie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - wyniesie ona zasadniczo 40 proc. kwoty korzyści podatnika.

3. Opodatkowanie dochodów z kryptowalut

Projekt zakłada uregulowanie skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi.

Resort finansów zaproponował, aby w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaliczać przychody osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne.

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).

Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19 proc., a straty nie będzie można odliczyć od dochodu np. firmy. Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

4. Dłużej z ulgą mieszkaniową

Zmienią się również zasady opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych w przypadku spadku. Obecnie podatek obowiązuje, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od dnia nabycia. W myśl projektu 5-letni okres liczony ma być od daty nabycia przez spadkodawcę.

W myśl projektu z 2 do 3 lat zostanie także wydłużony czas na korzystanie z ulgi mieszkaniowej. Zmiana ma umożliwić skorzystanie z ulgi większej grupie podatników, którzy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wydadzą na własne cele mieszkaniowe.

Będzie także poszerzony zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT, dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

5. Firmowe samochody po nowemu

Zmienią się zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmach. Kto korzysta ze służbowych aut do celów służbowych i prywatnych, odliczy od przychodu tylko 50 proc. wydatków, a użytkując pojazdy prywatne - jedynie 20 proc. Nie będzie natomiast zapowiadanej wcześniej tzw. kilometrówki.

Resort finansów proponuje też podwyższenie do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do której możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego. Do tego samego poziomu ma być też podniesiony limit kwoty amortyzacji składek na ubezpieczenie auta.

Obecnie limit ten wynosi 20 tys. euro dla samochodów innych niż elektryczne oraz 30 tys. euro dla samochodów elektrycznych.

6. Wspólne rozliczenie dla spóźnialskich małżonków

Resort finansów chce uchylić w ustawie o PIT przepis uzależniający uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego. Obecnie jest tak, że gdy podatnik nie złoży wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów w zeznaniu złożonym do 30 kwietnia roku podatkowego, to nie może skorzystać z tej preferencji. MF proponuje złagodzenie tego warunku i nieuzależnienie sposobu opodatkowania od terminu złożenia wniosku. Tłumaczy, że "w życiu zdarzają się sytuacje losowe (np. choroba czy wyjazd zagraniczny), które uniemożliwiają podatnikowi terminowe złożenie wniosku".

7. Uproszczenia dla firm

Ministrowie omówią też projekt uproszczeń dla firm w prawie podatkowym i gospodarczym. Status "małego podatnika" w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie; wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do 5 mln zł - przewiduje projekt ustawy, którym we wtorek zajmie się rząd.

Propozycja przewiduje blisko 50 uproszczeń, które mają zmniejszyć obowiązki biurokratyczne oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki proponowanym zmianom w kieszeniach przedsiębiorców ma zostać blisko 3 mld zł przez 10 lat. Najważniejsze rozwiązania w ramach nowych przepisów, to, jak wynika z informacji resortu: umożliwienie większej liczbie podmiotów rozliczania podatków dochodowych jako "mały podatnik", przez zwiększenie do 2 mln euro progu rocznej wartości sprzedaży (obecny limit wynosi 1,2 mln euro). Dzięki tej zmianie, jak wskazują autorzy projektowanych regulacji, więcej firm skorzysta z dogodniejszych zasad amortyzacji oraz możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń a – w wypadku podatników CIT – niższej stawki podatku (15 proc.). Rozwiązanie to ma wejść w życie na początku 2020 r.

Projekt przewiduje też prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka. Rozwiązanie to ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej małym przedsiębiorcom, którym w działalności pomaga małżonek.

Projekt zakłada też zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to miałoby dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego. A także ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

Autor: ToL//bgr / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock