Co czwarty Ukrainiec rozważa wyjazd z Polski. Jeden główny powód

Dla firm

Orłowski o pracownikach z Ukrainy w Polscetvn24
wideo 2/5

Co czwarty obywatel Ukrainy w pierwszej połowie 2019 roku planuje wyjazd z Polski - wynika z raportu agencji zatrudnienia Manpower "Plany migracyjne pracowników z Ukrainy". Najczęściej wskazywanymi kierunkami przeprowadzki są Niemcy i Czechy.

Jak czytamy w raporcie, 75 procent pracujących w Polsce obywateli Ukrainy w pierwszej połowie 2019 roku planuje kontynuować zatrudnienie nad Wisłą.

"Głównym powodem takiej decyzji jest satysfakcja z obecnie wykonywanej pracy, na co wskazuje blisko połowa respondentów (45 procent). Co piąty z nich nie opuści Polski (21 procent), ponieważ tutaj mieszkają członkowie jego rodziny oraz przyjaciele, tyle samo obywateli Ukrainy zrobi to z powodu bliskości kulturowej naszych krajów" - podano.

Z drugiej strony, wyjazd do innego kraju w celach zawodowych planuje 25 procent naszych wschodnich sąsiadów mieszkających w Polsce.

Część Ukraińców chce opuścić Polskę

W tej grupie wśród kierunków migracji zarobkowej najwięcej wskazań uzyskały Niemcy (69 procent) oraz Czechy (15 procent). Co dziesiąty badany, który chce opuścić Polskę rozważa inne rynki – Wielką Brytanię (3 procent w grupie respondentów planujących wyjazd z Polski), Włochy (2 procent), USA (2 procent) oraz kraje skandynawskie (2 procent). Badani wskazywali również na Kanadę i Hiszpanię. Z kolei 1 procent planuje powrót do Ukrainy.

- Migracja obywateli Ukrainy do innych krajów dotknie w znacznym stopniu branże automotive, AGD, IT oraz branżę spożywczą. Problemy z niedoborem pracowników odnotują polskie przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników fizycznych, a szczególnie pracowników produkcji, magazynierów, pakowaczy czy operatorów wózków widłowych - wskazała, cytowana w raporcie, Karolina Rząsa z Manpower.

Jak dodała, "sposobem na wypełnienie przewidywanej luki kadrowej jest zatrudnianie kandydatów z Dalekiego Wschodu i Azji. Polski rynek pracy otwiera się na pracowników z Nepalu, Indii, Bangladeszu i Filipin".

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że chęć opuszczenia Polski zdecydowanie częściej deklarowali mężczyźni (68 procent) niż kobiety (32 procent) wskazań. Ponadto w tej grupie dominują osoby z wykształceniem wyższym, w wieku 30-39 lat, zarabiające miesięcznie od 2000 do 2999 zł netto, a także mieszkające w Polsce nie dłużej niż 6 miesięcy.

Jak czytamy w raporcie Manpower, główną przyczyną wyjazdu z Polski jest chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia, co potwierdza 56 procent badanych. Ponadto respondenci wskazywali na potrzebę pracy w kraju o wyższym standardzie życia (18 procent) oraz wiarę w to, że wyjazd z Polski pozwoli im podjąć zatrudnienie zgodne z ich kompetencjami (15 procent).

Raport "Postawy obywateli Ukrainy wobec polskiego rynku pracy" przygotował w ubiegłym roku także Work Service. Wynikało z niego, że niemal 8 na 10 obywateli Ukrainy jest zadowolonych z warunków pracy w Polsce i to do tego stopnia, że 84 procent z nich deklaruje, iż poleciliby zatrudnienie w naszym kraju swoim bliskim i znajomym. Z drugiej strony 59 procent badanych przyznało, że opuści nasz kraj, gdy otwarty stanie się dla nich niemiecki rynek pracy.

W ocenie ekspertów z firmy Personnel Service wyjazd Ukraińców na Zachód to jeden z pięciu największych problemów polskiego rynku pracy.

Metodologia

Badanie zrealizowane przez Manpower obejmowało pracowników z Ukrainy zatrudnionych obecnie w polskich przedsiębiorstwach. Badaniem objęto 744 osób aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 18–60.

Dane zbierane były w okresie 01.12.2018–15.01.2019 metodą jakościową z wykorzystaniem ankiety. Pytanie o plany wyjazdu z Polski było pytaniem jednokrotnego wyboru. Pozostałe były pytaniami wielokrotnego wyboru.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock