Ważna zmiana w Kodeksie pracy. Prawnik tłumaczy

Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP
Morawiecki o propozycjach zmian w Kodeksie pracy
Morawiecki o propozycjach zmian w Kodeksie pracyTVN24
wideo 2/4
TVN24Morawiecki o propozycjach zmian w Kodeksie pracy

Nie w każdym przypadku pracodawca będzie mógł zezwolić na wykonywanie pracy zdalnej - zauważył Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy. Nowe przepisy w tej sprawie wejdą w życie 7 kwietnia.

- Nawet mimo obowiązywania w przepisach Kodeksu pracy od dnia 7 kwietnia 2023 roku regulacji dotyczących pracy zdalnej nie w każdym przypadku pracodawca może zezwolić na jej wykonywanie – przekazał Sebastian Kryczka.

Prawnik zwrócił uwagę na to, że nowa regulacja zawiera katalog prac, które nie mogą być wykonywane zdalnie - przede wszystkim dotyczy to prac szczególnie niebezpiecznych.

Ponadto pracodawca nie ma możliwości wyrażenia zgody na wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli warunki techniczne oraz lokalowe na to nie pozwalają. Zaznaczył, że "ocena w powyższym zakresie obciąża wprawdzie pracownika - jednak może być zweryfikowana przez pracodawcę w ramach kontroli pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania".

Czytaj też: Pracodawca dorzuci się do rachunku za prąd. Oto możliwa kwota

Kontrole pracy zdalnej

Praca zdalna także podlega kontroli, a Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontroli i nadzoru ma obowiązki realizować swoje działania niezależnie od miejsca wykonywania pracy. - Trudno oczywiście oczekiwać, że w każdym przypadku inspektorzy będą wizytowali domy pracowników zdalnych. Nie można jednak wykluczyć takiej wizyty w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku ciężkiego lub śmiertelnego z udziałem pracownika zdalnego – powiedział.

Według Kryczki w typowych przypadkach kontrole będą kontrolami u pracodawców i będą obejmowały kwestie proceduralne związane z wprowadzeniem pracy zdalnej, ocenę ryzyka zawodowego pracowników zdalnych, jak również kwestie związane z opracowaniem informacji dla pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Kontrole mogą również dotyczyć zakazu wykonywania w ramach pracy zdalnej poszczególnych rodzajów prac - które wyłączone są przez przepisy dotyczące pracy zdalnej. Podczas kontroli mogą zostać ujawnione pewne nieprawidłowości. Kryczka zaznaczył, że mogą one dotyczyć zarówno przepisów wspólnych dla wszystkich pracowników - niezależnie od tego czy wykonują pracę w ramach pracy zdalnej czy też nie. Najczęściej będą to nieprawidłowości związane ze specyfiką rozwiązań przewidzianych dla pracy zdalnej. - Nieprawidłowości w szczególności mogą dotyczyć organizacji stanowiska pracy pracownika zdalnego, niewypłacania świadczeń związanych z pracą zdalną, niewypełnienia właściwych obowiązków o charakterze proceduralnym przez pracodawców. Nieprawidłowości mogą również dotyczyć kwestii wypadkowych - w sytuacji gdyby pracodawca postanowił, że wypadki pracowników zdanych są wyłącznie ich prywatną sprawą – powiedział Kryczka.

Kodeks pracy - zmiany

27 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona definicję pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy. Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia.

Czytaj też: Duże zmiany w Kodeksie pracy. Ministerstwo wyjaśnia kluczowe kwestie

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości