Smog rozsnuł się nad Polską, jest alert RCB. Sprawdź jakość powietrza w Twojej okolicy

Aktualizacja:
Autor:
/dd
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl
Zła jakość powietrza w Polsce na tle krajów UE
Zła jakość powietrza w Polsce na tle krajów UETVN24
wideo 2/19
Smog

Jakość powietrza przed południem w czwartek nie jest już tak zła, jak była jeszcze o poranku, choć smog nadal jest nad Polską. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y ostrzegające przed smogiem do osób przebywających we Wrocławiu oraz powiecie radomszczańskim (województwo łódzkie). Sprawdź stężenie PM2,5 i PM10 w kraju.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY - SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL

Alert RCB w czwartek rano został wysłany we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) oraz w powiecie radomszczańskim (woj. łódzkim).

RCB ostrzega przed smogiem

Właściciele telefonów komórkowych przebywający w tych miejscach Polski otrzymali SMS z ostrzeżeniem o następującej treści: "UWAGA! Dnia 24.03 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.".

Alert RCB ostrzegający przed smogiem wysyłany jest wtedy, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by zrezygnować wtedy ze spacerów na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu na zewnątrz, a także by ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Stężenie PM2,5 i PM10 w Polsce. Sprawdź jakość powietrza

Według danych na godzinę 11 pod względem pyłu PM10 najgorsza jakość powietrza - określana jako niezdrowa - panowała na południu kraju. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie stacja pomiarowa wykazała stężenie PM10 na poziomie 107 µg/m3. Oznacza to 178 procent normy dobowej. Podobnie było w Zdziechowicach i Wodzisławiu Śląskim. W wielu regionach kraju, ale szczególnie na południu i południowym zachodzie jakość powietrza była średnia.

Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza była dobra, a nawet świetna.

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Źródła emisji pyłu PM10Polski Alarm Smogowy

Czym jest alert RCB

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowieMaria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:/dd

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości