Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP
Gronkiewicz-Waltz: co NBP podniesie stopy procentowe, to premier dosypuje do drugiej kieszeni
Gronkiewicz-Waltz: co NBP podniesie stopy procentowe, to premier dosypuje do drugiej kieszeniTVN24
wideo 2/5
TVN24Gronkiewicz-Waltz: co NBP podniesie stopy procentowe, to premier dosypuje do drugiej kieszeni

Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Oznacza to, że stopy podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu wzrosną do odpowiednio do 2 procent, 2,25 procent i 1,5 procent.

"Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Wraz z tą trzecią z rzędu znaczną podwyżką stóp Rada osiągnęła duży postęp w procesie odchodzenia od łagodnej polityki pieniężnej. Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i oczekuje, że będzie kontynuować podnoszenie stóp procentowych, żeby zapewnić, aby inflacja wkrótce powróciła do celu wynoszącego 2 proc. w średnim okresie. Przyszłe decyzje Rady w sprawie poziomu stóp będą zależeć od kształtowania się perspektyw inflacji i sytuacji gospodarczej i – zgodnie z przyjętym podejściem – będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie" - napisano w komunikacie.

Stopy procentowe w strefie euro w górę

"Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 2,00 proc., 2,25 proc. oraz 1,50 proc., ze skutkiem od 2 listopada 2022" – dodano.

EBC postanowił dostosować stopy procentowe operacji kredytowych TLTRO III.

"Rada Prezesów zdecydowała się także zmienić warunki trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). Podczas ostrej fazy pandemii ten instrument pełnił kluczową rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla stabilności cen. Dziś, ze względu na nieoczekiwany i nadzwyczajny wzrost inflacji, należy go zrekalibrować, tak aby był on spójny z szerszym procesem normalizacji polityki pieniężnej i wzmacniał transmisję podwyżek podstawowych stóp procentowych do warunków udzielania kredytów bankowych. Rada Prezesów postanowiła więc dostosować stopy procentowe operacji TLTRO III ze skutkiem od 23 listopada 2022 i zaproponować bankom dodatkowe terminy dobrowolnej wcześniejszej spłaty" - napisano.

"Począwszy od 23 listopada 2022 do terminu zapadalności lub terminu wcześniejszej spłaty każdej pozostającej do spłaty operacji TLTRO III stopa procentowa operacji TLTRO III będzie indeksowana do mających zastosowanie średnich podstawowych stóp procentowych EBC za ten okres. Rada Prezesów postanowiła też zaproponować bankom dodatkowe terminy dobrowolnej wcześniejszej spłaty. W każdym razie Rada Prezesów będzie też regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej" - dodano.

Bank podkreślił, że reinwestycje spłat kapitału w ramach zakupów aktywów netto APP i PEPP pozostaną bez zmian.

„Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczęła podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania warunków dużej płynności i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej" - napisano.

"Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej. W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej" - dodano.

EBC: inflacja wciąż zbyt wysoka

Bank ocenił, że inflacja nadal jest zdecydowanie zbyt wysoka i przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom.

"We wrześniu inflacja w strefie euro wyniosła 9,9 proc. Powodem rozszerzenia się presji cenowej i wzrostu inflacji w ostatnich miesiącach były gwałtowny wzrost cen energii i żywności, zatory podażowe i ożywienie popytu po pandemii. Polityka pieniężna Rady Prezesów ma na celu zmniejszyć wsparcie popytu i chronić przed ryzykiem stałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych" - napisano.

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie narzędzia w ramach swojego mandatu, żeby sprawić, że inflacja ustabilizuje się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Dostępny jest instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI), który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej do wszystkich krajów strefy euro" - dodano.

O 14.45 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

Szczegółowe informacje na temat zmian w warunkach TLTRO III zawarto w osobnym komunikacie prasowym, który ukaże się o godz. 15.45 CET. Kolejny techniczny komunikat prasowy, opisujący zmianę w zakresie oprocentowania rezerw obowiązkowych, także zostanie opublikowany o godz. 15.45 CET.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,69 proc. wobec dolara do 1,0010. Rentowność 10-letnich bundów spada o 1 pb do 2,1 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 1 grudnia.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości